Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF - Chuyên viên cao cấp Kế toán tổng hợp (Báo cáo IFRS)

 • Ha Noi (Hoan Kiem District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 Years
 • 25,000,000 - 30,000,000 VND
 • Accounting / Auditing / Tax
 • 10/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Thực hiện đối chiếu, kiểm soát số liệu thông qua các nghiệp vụ kế toán phát sinh, đảm bảo số liêụ sổ sách kế toán phản ánh đúng, đủ nội dung kinh tế và phù hợp quy định pháp luật

Lập Báo cáo Tài chính (bao gồm báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế IFRS), báo cáo thuyết minh định kỳ theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và Chủ sở hữu

Lập các Báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu của Nhà quản lý

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp: trích lập dự phòng, xử lý nợ bằng quỹ dự phòng, kết chuyển phân phối lợi nhuận, các bút toán điều chỉnh định kỳ đóng sổ kế toán…

Thực hiện tính toán và phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí trả trước ngắn/dài hạn, chi phí công cụ dụng cụ

Lập và truyền các báo cáo tuân thủ định kỳ gửi Ngân hàng Nhà nước theo quy định

Đầu mối làm việc với các cơ quan kiểm tra (Kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ, Ngân hàng Nhà nước, Cục thuế…)

Tham gia xây dựng, góp ý về mặt kế toán đối với các quy trình nội bộ, dự án phát triển hệ thống phần mềm mới, các dự án chiến lược kinh doanh...

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Job Requirement

Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán

Từ 2 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp tại tổ chức tín dụng

Có khả năng đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành

Kỹ năng tính toán, phân tích, đối chiếu

Thành thạo công cụ Microsoft office (word, excel, powerpoint,…) và có khả năng cập nhật công nghệ mới nhanh chóng

Am hiểu kiến thức chuyên sâu về ngành tài chính, ngân hàng, nắm chắc kiến thức và có khả năng diễn đạt tốt

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.