Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF - Chuyên viên cao cấp BI

 • Ha Noi (Hoan Kiem District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 2 Years
 • 22,000,000 - 25,000,000 VND
 • IT - Software
 • 10/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Mục tiêu công việc:
Xây dựng, phát triển hệ thống báo cáo toàn công ty
Vận hành hệ thống báo cáo, MIS, Data Warehouse, ODS

Trách nhiệm chính:

Phân tích hiện trạng nguồn dữ liệu phát sinh từ hệ thống Data Warehouse và kết hợp thu thập yêu cầu thông tin từ các bộ phận liên quan để đề ra phương pháp triển khai khai thác dữ liệu phù hợp.

Thiết kế luồng phân tích dữ liệu kết hợp các kỹ thuật cần thiết khác nhau để trả lời những câu hỏi của Ban Giám Đốc và các phòng ban trong công ty như Sales, Marketing, Phát triển sản phẩm,..

Xây dựng và vận hành các dataset, datamart và các hệ thống database khác

Đưa ra các yêu cầu thiết kế cấu trúc dữ liệu để phục vụ cho việc phân tích dữ liệu.

Thực hiện phát triển các mô hình phân tích định lượng bằng công cụ thông dụng hoặc ngôn ngữ lập trình phù hợp.

Thực hiện các tài liệu dự án liên quan đến phạm vi công việc của mình.

Làm việc chặt chẽ với các phòng ban liên quan để sử dụng data giúp nâng cao chất lượng làm việc, đạt mục tiêu đề ra của từng phòng ban.

Vận hành hệ thống MIS, Data WareHouse, ODS

Job Requirement

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin. Văn bằng 2 Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính và các ngành liên quan là một lợi thế.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm MIS, phân tích dữ liệu và các chỉ số tài chính, báo cáo kinh doanh của công ty tài chính, ngân hàng

Trung thực và chính trực, cởi mở

Khả năng làm việc độc lập, sáng tạo.

Sẵn sàng học hỏi, cập nhật, chủ động, tích cực trong công việc.

Biết sử dụng SQL server, Oracle Database, ETL, Power BI

Có thể quản lý nhóm 2 NS, hoặc làm việc độc lập chuyên gia

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.