Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Phòng Kiểm toán nội bộ - Chuyên viên cao cấp Kiểm toán nội bộ về CNTT

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking
 • 30/09/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Chuẩn bị hồ sơ, xử lý số liệu phục vụ công tác kiểm toán theo phân công của đơn vị
 • Kiểm toán các nghiệp vụ tại các đơn vị kinh doanh và phòng ban Hội sở trong hệ thống SeABank và kiến nghị khắc phục đối với các tồn tại 
 • Tổng hợp các phần hành được giao và hỗ trợ trưởng đoàn trong việc lập và phát hành các báo cáo kiểm toán theo phân công
 • Theo dõi, đôn đốc các đơn vị hoàn thành các kiến nghị

Job Requirement

 • Trình độ học vấn yêu cầu: Đại học chuyên ngành kinh tế
 • Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 02 năm làm việc tại ngân hàng hoặc 01 năm làm việc tại công ty Kiểm toán độc lập
 • Yêu cầu cụ thể về kiến thức, kỹ năng: Có kiến thức về nghiệp vụ kiểm toán, ngân hàng, có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin
 • Yêu cầu về thể chất, điều kiện làm việc: Có sức khỏe tốt và có khả năng đi công tác xa, dài ngày.

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

 • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển theo tiêu đề: HO - Vị trí ứng tuyển - Họ và tên ứng viên. Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển tại phần NỘP ĐƠN của website này.

 • Yêu cầu: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu đơn ứng tuyển của SeABank, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
 • SeABank có quyền từ chối các hồ sơ ứng tuyển sai quy định Ngân hàng.
 • Ưu tiên ứng viên gửi đơn ứng tuyển sớm.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.