Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Xử lý nợ - Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị Danh mục Xử lý nợ

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 5 Years
 • Negotiable
 • Legal Division, Law / Legal Services, Banking
 • 11/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Tiếp nhận, phân luồng và quản lý Danh mục nợ tại Khối XLN:
  1. Tiếp nhận/cập nhật hàng ngày (hoặc ngay khi có phát sinh)danh mục các khoản nợ có vấn đề thuộc trách nhiệm xử lý của Khối XLN (theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ);
  2. Phân luồng khoản nợ tới các Đơn vị thuộc Khối XLN để tiến hành đôn đốc, xử lý thu hồi nợ;
  3. Quản lý Danh mục nợ nhằm phối hợp, hỗ trợ công tác xử lý thu hồi nợ;
  4. Phối hợp/thực hiện phân tích và quản trị danh mục nợ có vấn đề.
 2. Theo dõi, đo lường, thúc đẩy tiến trình XLN và thực hiện kế hoạch/KPIs của Khối XLN:
  1. Theo dõi, cập nhật định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu kết quả thu hồi nợ, tiến độ XLN theo danh mục phân luồng và đo lường thực hiện kế hoạch/KPIs của Khối XLN;
  2. Đôn đốc, cảnh báo tiến trình XLN, kết quả thu hồi nợ nhằm thúc đẩy hiệu quả XLN.
  3. Quản lý đầy đủ kết quả thu hồi nợ, tiến trình XLN tại Danh mục nợ của đơn vị nhằm phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo và lưu trữ dữ liệu hệ thống.
 3. Cập nhật chuyển trả khoản nợ về ĐVKD và phối hợp bàn giao hồ sơ khoản nợ:
  1. Cập nhật và gửi danh sách các Khách hàng đã trả hết nợ quá hạn và hoàn thành thời gian thử thách cho Đơn vị kinh doanh theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ;
  2. Phối hợp với XLN khu vực bàn giao hồ sơ khoản nợ về ĐVKD/Đơn vị quản lý và lưu trữ hồ sơ tín dụng(đối với các Khách hàng đã tất toán/hết quá hạn và hoàn thành thời gian thử thách…) theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.
 4. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo tại Khối XLN:
  1. Tổng hợp, rà soátvàtrình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch XLN, KPIs và SLA cho các đơn vị thuộc Khối XLN;
  2. Soạn thảo/Lập các báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầuđảm bảo đúng hạn và chất lượng báo cáo;
  3. Thuyết trình báo cáo theo phân công của GĐNV.
  4. Theo dõi, phối hợp, thực hiện các Dự án tại XLN (nếu được phân công).
 5. Ký và chịu trách nhiệm về các văn bản, tài liệu được phân công soạn thảo/kiểm soát theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc XLN khu vực, Giám đôc Khối XLN và các cấp có thẩm quyền của SeABank.

Job Requirement

 1. Yêu cầu kinh nghiệm và Tiêu chuẩn năng lực
 1. Trình độ học vấn:           
 • Trình độ:Tốt nghiệp Đại học trở lên.
 • Chuyên ngành đào tạo:Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật (ưu tiên Luật Kinh tế).
 1. Kinh nghiệm công tác:   
 • Tối thiểu 2 năm thực hiện trực tiếp các công việc được mô tả tại mục III (nêu trên) đối với CVC.
 • Tối thiểu 3 năm thực hiện trực tiếp các công việc được mô tả tại mục III nêu trên đối với CVCC.
 1. Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           
 1. Kiến thức:
 • Hiểu biết rõ danh mục nợ tín dụng, quy định về phân loại nợ và công tác xử lý nợ, thu hồi nợ của ngân hàng thương mại.
 • Kiến thức kinh tế, tài chính, pháp lý, ngân hàngliên quan đến công tác xử lý nợ.
 1. Kỹ năng:
 • Kỹ năng quản lýthời gian và tổ chức công việc hiệu quả;
 • Kỹ năng khai thác, tổng hợp, trình bày, phân tích số liệu, thông tin liên quan đến Danh mục nợ đáp ứng yêu cầu công việc;
 • Kỹ năng tin học văn phòng (excel, powerpoint, word, visio,...) và thuyết trình báo cáo đáp ứng yêu cầu công việc;
 • Kỹ năng soạn thảo và quản lý hệ thống báo cáo trong công tác XLN tốt, sáng tạo, khoa học;
 • Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề hiệu quả.
 1. Yêu cầu khác:       
 • Cam kết và tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc;
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các ứng dụng theo nhu cầu công việc;
 • Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu được áp lực công việc;
 • Có ngoại hình phù hợp với vị trí ứng tuyển.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.