Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối XLN - CV Tố tụng địa bàn Miền Nam

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 5 Years
 • Negotiable
 • Banking, Law / Legal Services, Risk Division
 • 20/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Tiếp nhận danh mục và hồ sơ các khoản nợ được phân công và thực hiện tác nghiệp XLN theo quy định nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao:
  1. Đôn đốc thu hồi nợ;
  2. Đánh giá thực tế hồ sơ, khách hàng, tài sản bảo đảm (TSBĐ), các nội dung liên quan đến khoản nợ và đề xuất phương án XLN (bao gồm phương án khởi kiện và/hoặc tố cáo vi phạm hình sự và/hoặc thi hành án, và/hoặc phương án XLN khác);
  3. Trực tiếp thực hiện XLN theo các giải pháp khởi kiện và/hoặc tố cáo vi phạm hình sự và/hoặc thi hành án, biện pháp XLN khác:
   1. Chuẩn bị hồ sơ;
   2. Nộp hồ sơ và đôn đốc thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định;
   3. Tham gia tố tụng theo ủy quyền.
 2. Quản lý đầy đủ danh mục và hồ sơ khoản nợ được phân công, bàn giao lại hồ sơ khoản nợ theo đúng quy định.
 3. Cập nhật và báo cáo tới Quản trị XLN và Giám đốc Khối, Giám đốc XLN Khu vực về tiến độ và kết quả XLN theo định kỳ và/hoặc đột xuất theo yêu cầu.
 4. Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình XLN tại Đơn vị phụ trách để đề xuất các biện pháp cải tiến, nâng cấp quy trình nhằm tối ưu hóa quy trình và hiệu quả thu nợ; khuyến nghị, đề xuất các các giải pháp tránh/giảm thiểu các rủi ro cho các sản phẩm về tín dụng, hoạt động cấp tín dụng tại SeABank.
 5. Soạn thảo và chịu trách nhiệm về các văn bản, tài liệu được phân công theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của GĐNV 3/2/1, Giám đôc Khối XLN (nếu có).

Job Requirement

 1. Trình độ học vấn:       
 • Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên các chuyên ngành: Luật và/hoặc Kinh tế và/hoặc Tài chính và/hoặc An ninh... 
 • Có kiến thức cơ bản về luật (ưu tiên tốt nghiệp khóa đào tạo hành nghề Luật sư và/hoặc có Thẻ hành nghề luật sư).
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm xử lý nợ ngân hàng.
 • Có khả năng trình bày và giao tiếp tốt.
 • Có kỹ năng làm việc độc lập, sẵn sàng làm việc theo nhóm khi được yêu cầu.

Yêu cầu về hồ sơ dự tuyển:

 • Mẫu đơn xin dự tuyển tải về từ website: www.seabank.com.vn (có kèm ảnh).

Phương thức nộp hồ sơ:

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: HCM_CVQLQHKHDN_Nguyen Thi A).

Chỉ những hồ sơ qua vòng sơ loại mới được mời dự thi. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.