Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối XLN - CV Phân tích dữ liệu Thu hồi nợ

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Legal Division, Law / Legal Services, Banking, Risk Division, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 30/06/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Thực hiện truy xuất và tổng hợp các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng nhóm Phân tích chiến lược thu hồi nợ hoặc Giám đốc Phòng Quản lý Danh mục Thu hồi nợ

Thực hiện các phân tích về xu hướng và kết quả thu hồi nợ, năng suất, danh mục bán của các đơn vị kinh doanh từ đó đưa ra đánh giá/nhận định về cách thức sẽ đạt được mục tiêu thu hồi nợ.

 1. Cung cấp và thiết lập báo cáo hàng ngày cho tất cả các chuyên viên thu hồi nợ và đội ngũ lãnh đạo để đảm bảo lưu lượng tài khoản hàng ngày được kiểm soát. Chuẩn bị và biên soạn báo cáo hàng tháng hoặc báo cáo đột xuất (bao gồm các tài liệu trình bày), nếu có. . Duy trì nhật ký tổng hợp và tài liệu thủ tục của tất cả các báo cáo thông tin quản lý
 2. Chuẩn bị phân tích bảng phân tích nâng cao ở khoảng thời gian trước khi được quyết định.Cung cấp phân tích về phục hồi nợ thực tế hàng tháng, tỉ lể dịch chuyển nhóm nợ, nợ quá hạn và năng suất của chuyên viên thu hồi nợ.Phân tích thông tin kinh doanh để xác định và cải tiến để nâng cao hiệu quả quá trình kinh doanh
 3. Hỗ trợ chuyên viên thu hồi nợ phương án giải quyết để kiểm soát hiệu suất, tỷ lệ nợ quá hạn và mất tín dụng. Xác định các lĩnh vực có thể cải tiến trong báo cáo và phân tích dữ liệu thu hồi nợ  với Giám đốc Chiến lược để thực hiện thay đổi.           
 4. Tham gia các cuộc họp với các bên liên quên để giải quyết các vấn đề khách hàng định kỳ.
 5. Phối hợp với các bên liên quan (nội bộ và bên ngoài) để đảm bảo dữ liệu được xác nhận để phê duyệt và phân tích.
 6. Đảm bảo tính toán Khen thưởng được hoàn thành và chia sẻ với nhóm dựa trên thời gian đã được đồng ý. Đảm bảo báo cáo bất kỳ dữ liệu không thống nhất dẫn đến báo cáo và phân tích không chính xác. Đảm bảo báo cáo hàng ngày được gửi đi theo lịch cố định. Đảm bảo tính nhạy bén của dữ liệu cho việc triển khai mô hình hiện tại và trong tương lai.

Thực hiện thêm bất kỳ trách nhiệm và nghĩa vụ nào tương xứng với vị trí theo chỉ dẫn của người quản lý trực tiếp.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:           

 • Trình độ: Tốt nghiệp đại học
 • Chuyên ngành đào tạo: lĩnh vực kế toán, tài chính hoặc các lĩnh vực tương tự.

2. Kinh nghiệm công tác:  

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích tài chính bao gồm nhưng không giới hạn các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, chứng khoán.
 • Có kinh nghiệm trong phân tích hoạt động Thu hồi nợ là lợi thế lớn

3. Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):

 1. Kiến thức:
 • Nắm vững các  nghiệp vụ phân tích tài chính, thống kê.
 1. Kỹ năng:
 • Kỹ năng làm việc độc lập và nhóm.
 • Kỹ năng logical và tổng hợp tốt;
 • Kỹ năng excel, powerpoint, SQL, R Analystic và thành thạo sử dụng các phần mềm phân tích là lợi thế lớn
 1. Yêu cầu khác:       
 • Tư duy nhanh nhạy, phân tích tình huống tốt
 • Có thái độ hợp tác, cầu thị và tự học tốt;
 • Tính tuân thủ và chịu trách nhiệm tốt;

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng tuyển trực tiếp hoặc Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: anh.dtq3@seabank.com.vn

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: HN_Tin chap_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.