Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Vận hành - Giám đốc Mảng Tối ưu hóa Quy trình

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Customer Service, Banking, Finance / Investment
 • 30/06/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 Chức năng

 • Kiểm soát, hỗ trợ hoàn thiện văn bản nội bộ có thể thức là Quy trình/ Hướng dẫn đảm bảo đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn quy trình theo quy định của SeABank từng thời kỳ (Template, lưu đồ, chốt kiểm soát, các thông số đầu vào, đầu ra, diễn giải thực hiện … của quy trình).
 • Tổ chức các Đơn vị nghiệp vụ xây dựng quy trình theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyềm hoặc quy trình phát sinh từ các dự án mà Tối ưu hóa quy trình được giao thực hiện.
 • Tổ chức các hoạt động rà soát và cải tiến quy trình
 • Xây dựng, phổ biến, tham gia đào tạo, truyền thông áp dụng các công cụ cải tiến cho các đơn vị nghiệp vụ/Kinh doanh
 • Triển khai xây dựng, kiểm soát tuân thủ và cải tiến Cam kết chất lượng của các đơn vị trong SeABank.
 • Kiểm soát và đánh giá năng lực vận hành quy trình.

 Nhiệm vụ

 • Tham mưu cho Giám đốc Ban về tình hình, xu thế vận hành trong hoạt động ngân hàng tại thị trường khu vực.
 • Xây dựng, triển khai và quản lý kế hoạch hoạt động nhằm đạt mục tiêu của Tối ưu hóa quy trình.
 • Quy hoạch hoạt động cải tiến.
 • Quản lý hoạt động của Tối ưu hóa quy trình.
 • Phát triển nhân sự, hoạch định các thay đổi về nhân sự và xây dựng đội ngữ làm việc gắn kết.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Ban chiến lược và phát triển ngân hàng , Tổng giám đốc và HĐQT.

Job Requirement

Trình độ học vấn:       

 • Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên.
 • Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh,Quản trị chất lượng,Quản lý hệ thống, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.
 • Trình độ Tin học: thông thạo.
 • Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Tiếng Anh trình độ tối thiểu đạt một trong trong các chứng chỉ TOEFL-PBT/ITP 450 điểm trở lên; TOEFL-CBT 133 điểm trở lên; TOEFL_IBT 45 điểm trở lên; IELTS 4.5 điểm trở lên; TOEIC 450 điểm trở lên hoặc các chứng chỉ khác có giá trị tương đương (B1, B2 khung châu Âu…)
 • Ưu tiên các ứng viên có bằng tốt nghiệp loại khá, giỏi các chuyên ngành.

 Kinh nghiệm công tác:           

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng
 • Kinh nghiệm quản lý: Có trên 03 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực cải tiến, quy trình, quản lý chất lượng, quản lý dự án,  tín dụng, tài trợ thương mại, thanh toán, thẻ, sản phẩm Khách hàng doanh nghiệp, sản phẩm Khách hàng cá nhân, dịch vụ khách hàng.

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):        

 • Kỹ năng quản lý dự án.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
 • Kỹ năng phát triển đội ngũ; xây dựng và phát triển các mối quan hệ
 • Kỹ năng quản lý công việc và con người
 • Kỹ năng đánh giá và ra quyết định.

Yêu cầu khác:           

 • Trung thực, cẩn thận, khách quan.
 • Tư duy logic, chính xác; kỹ năng phân tích, tổng hợp và đề xuất giải quyết vấn đề;.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.