Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Vận hành - CVC/CV Điều vận Tài sản

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • No Experience
 • Negotiable
 • Banking, Executive management, Finance / Investment
 • 30/09/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Trực tiếp thực hiện các công tác điều vận tài sản và các nghiệp vụ liên quan tới Quản lý tài sản.
 • Tập hợp, nhu cầu về tài sản/CCDC,
 • Tiếp nhận và xử lý yêu cầu cấp phát/điều chuyển/thu hồi tài sản/CCDC,
 • Hỗ trợ công tác nhập/dán mã/lưu/xuất kho. Thực hiện việc thanh lý các tài sản, CCDC.
 • Cập nhật dữ liệu và lưu hồ sơ quản lý tài sản đầy đủ, kịp thời.
 • Hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn cho các ĐVKD và các đơn vị liên quan trong công tác quản lý tài sản.
 • Góp ý kiến xây dựng quy định, quy trình quản lý tài sản.
 • Báo cáo và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, cải tiến dịch vụ (khi cần) hay thiết lập mẫu biểu, quy định để quản lý dịch vụ và phục vụ hiệu quả. 
 • Tham gia kiểm kê tài sản hàng năm.

 

Job Requirement

- Trình độ học vấn:           

 • Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
 • Chuyên ngành đào tạo:chuyên ngành tài chính/ hành chính/ luật/ quản trị kinh doanh/ kỹ thuật...
 • Bằng cấp, chứng chỉ khác (Tiếng Anh, Tin học, chuyên môn,…)

- Kinh nghiệm công tác:   

 • Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý tối thiểu; lĩnh vực yêu cầu:Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm quản lý tài sản, hành chính tại các tổ chức quy mô >300 nhân sự hoặc Quản lý tài sản ở ngân hàng thương mại cổ phần

- Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

Kiến thức:

 • Có kiến thức chuyên môn để giải quyết công việc được giao một cách nhanh chóng và chuẩn xác, đúng thời hạn, quy trình và đúng biểu mẫu (thời gian, chi phí và chất lượng dịch vụ).
 • Có kiến thức về quy định của pháp luật và kiến thức nghiệp vụ về quản lý lý tài sản;
 • Báo cáo và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, cải tiến dịch vụ (khi cần) hay thiết lập mẫu biểu, quy định để quản lý dịch vụ và phục vụ hiệu quả. 
 • Phối hợp, xử lý các công việc phát sinh hàng ngày đúng nguyên tắc, nhanh chóng và hiệu quả

Kỹ năng:

 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng quản lý thời gian. Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả;
 • Thành thạo tin học Văn phòng, đặc biệt thành thạo Microsoft Excel

Yêu cầu khác:       

 • Nghiêm chỉnh chấp hành các Nội quy, Quy định của Ngân hàng. 
 • Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc, sức khỏe tốt đảm bảo công việc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.