Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Vận hành - Chuyên viên Thanh toán và Đối soát thẻ (Thực hiện công việc thuộc bộ phận Đối soát giao dịch liên mạng thẻ quốc tế))

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking
 • 10/12/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thực hiện công tác đối soát, thanh quyết toán tài chính toàn bộ các giao dịch thẻ quốc tế và toán điện tử liên mạng giữa SeABank với các tổ chức thẻ/ thanh toán quốc tế, thực hiện gồm:

 • Nhận nguồn dữ liệu lệnh báo có tài chính về cho SeABank/ đẩy nguồn dữ liệu lệnh báo nợ giao dịch của SeABank từ chức thẻ quốc tế
 • Chấm đối soát 2 chiều ISS/ACQ trên các kênh dữ liệu tiền về phát hiện kịp thời chênh lệch để thu hồi KH tránh rủi ro cho Ngân hàng. Chấm phí giao dịch, phí hệ thống, thanh quyết toán tài chính với các tổ chức thẻ đảm bảo đúng, đủ số liệu và tài chính
 • Lập bảng kê chủ động thu hồi/ hoàn trả bổ sung khách hàng
 • Tất toán các khoản phải thu/ phải trả Tổ chức thẻ quốc tế
 • Phân bổ phí giao dịch phải thu/phải trả, phí hệ thống, chi phí thuế nhà thầu, phí bảo lãnh phải trá cho CN/PGD
 • Quản lý các tài khoản treo, tài khoản nội bộ do bộ phận đối soát quốc tế sử dụng
 • Thực hiện xác nhận dư nợ thẻ tín dụng liên mạng quốc tế
 • Thực hiện xử lý các trường hợp KH VIP, các trưởng hợp Cancellation
 • Thực hiện đẩy hoàn trả các GD ACQ POS do ĐVCNT chủ động hoàn trả
 • Thực hiện xác nhận thanh quyết toán và hạch toán nguồn các trường hợp tra soát
 • Theo dõi và báo các bên liên quan điều nguồn để đảm bảo các GD thẻ được thanh quyết toán đúng hạn và liên tục
 • Lập bộ hồ sơ đề nghị nộp thuế nhà thầu cho các Tổ chức thẻ quốc tế gửi Khối Tài chính kế hoạch

2. Thực hiện công tác quản trị hoạt động đối soát và thanh quyết toán giao dịch thẻ và giao dịch thanh toán điện tử liên mạng giữa SeABank với tổ chức thẻ quốc tế, test vận hành chương trình đối soát giữa SeABank và các tổ chức và chương trình đối soát nội bộ;

3. Công tác cài đặt hạch toán đối với sản phẩm thẻ và giao dịch thanh toán điện tử, thực hiện gồm: mở, tạo lập tài khoản phục vụ việc cài đặt hạch toán; chấm test, tham gia xây dựng quy trình, quy định liên quan đến đối soát quốc tế.

4. Công tác khác: Lập báo cáo phục vụ công tác kiểm soát hoạt động đối soát và thanh quyết toán; Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo

5. Thực hiện nghiệp vụ hạch toán thu hồi/hoàn trả theo kết quả Đối soát nội mạng ATM, đối soát liên mạng nội địa/ quốc tế

6. Thực hiện hoàn phí thường niên/ hoàn tiền KH đối với các chương trình ưu đãi, khuyến mại theo yêu cầu

7. Tạo lập, cài đặt và quản lý các mã phí liên quan đến sản phẩm, dịch vụ thẻ

8. Đầu mối lập kế hoạch Ngân sách và theo dõi tình hình thực hiện Ngân sách của Vận hành thẻ hàng năm; Phối hợp xây dựng quy định, quy trình và tài liệu đào tạo nghiệp vụ Dịch vụ hạch toán.

Job Requirement

 • Nắm vững các sản phẩm dịch vụ và hoạt động ngân hàng
 • Am hiểu giải pháp ứng dụng công nghệ ngân hàng trong mảng nghiệp vụ mình phụ trách
 • Nắm vững nghiệp vụ đối soát và thanh quyết toán, kiến thức kế toán và các thông tin khác liên quan đến thẻ.
 • Tiếng anh giao tiếp, đọc viết tốt
 • Khả năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trinh
 • Kỹ năng sử dụng Word, Excel

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng/ kinh tế

Kinh nghiệm công tác:

 • Chuyên viên: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc về tài chính ngân hàng, kế toán
 • Chuyên viên chính: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí chuyên môn
 • Chuyên viên cao cấp: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí chuyên môn

Yêu cầu khác:

 • Cẩn thận, chăm chỉ, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao.
 • Có sức khoẻ tốt đảm bảo hoàn thành công việc được giao.
 • Nghiêm chỉnh chấp hành các Nội quy, Quy định của Ngân hàng.
 • Cam kết gắn bó làm việc tại Ngân hàng trong thời gian trên ba năm

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.