Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Vận hành - Chuyên viên Giám sát sau giải ngân

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 25/09/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện hoạt động kiểm soát tuân thủ sau giải ngân thông qua hồ sơ kiểm tra, giám sát sau giải ngân do ĐVKD cung cấp về các nội dung:
  • Tuân thủ nội dung phê duyệt tín dụng/ các quy định sản phẩm của SeABank đối với từng khoản vay.
  • Tuân thủ các quy định liên quan đến tài sản bảo đảm như: định giá lại TSBĐ đối với hoạt động cấp tín dụng, mua bảo hiểm đối với TSBĐ tái tục, hoàn thiện TSBĐ hình thành trong tương lai.
  • Giám sát việc kiểm tra KH định kỳ, kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của KH của các ĐVKD trên toàn hệ thống.
  • Tuân thủ bổ sung chứng từ nợ thiếu theo phê duyệt sau cấp tín dụng.
 • Kiểm soát toàn bộ việc hoạt động quản lý khách hàng sau cấp tín dụng thông qua dữ liệu GSSGN tại SeABank trong phạm vi nhiệm vụ của mảng, đồng thời cập nhật dữ liệu quản lý khách hàng sau cấp tín dụng trong quá trình đánh giá hồ sơ để có các phương án xử lý kịp thời.
 • Đề xuất và xây dựng, đóng góp ý kiến các văn bản quy định, quy trình liên quan đến nghiệp vụ giám sát sau giải ngân trên toàn hệ thống.
 • Phát hiện và đề xuất các biện pháp thúc đẩy hoạt động quản lý khách hàng sau cấp tín dụng tại SeABank nói chung trong quá trình thực hiện nghiệp vụ.
 • Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo nghiệp vụ theo kế hoạch, chương trình đào tạo nội bộ của Ngân hàng (nếu có).
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Giám sát sau giải ngân, Giám đốc Trung tâm vận hành tín dụng và kho quỹ, Ban Giám đốc Khối Vận hành, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.
 • Chuyên viên chính Giám sát sau giải ngân chịu trách nhiệm trước Giám đốc GSSGN, Giám đốc Trung tâm vận hành tín dụng và kho quỹ, Ban Giám đốc Khối Vận hành, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo chức danh đảm nhiệm.

Job Requirement

Trình độ học vấn:   

 • Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên
 • Chuyên ngành đào tạo: kinh tế, tài chính, ngân hàng, thương mại.
 • Bằng cấp, chứng chỉ khác: Tiếng Anh: cơ bản, Tin học văn phòng: words, excel, power point cơ bản, sử dụng tốt excel và VBA là một lợi thế.

Kinh nghiệm công tác:       

 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm: hỗ trợ tín dụng, kiểm soát nội bộ, thẩm định tín dụng.
 • Có kinh nghiệm tại vị trí CVC (hoặc chức danh tương đương) Hoặc tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên viên (hoặc chức danh tương đương) tại các ngân hàng, tổ chức tài chính/ tổ chức có quy mô, uy tín tương đương trong lĩnh vực chuyên môn của vị trí chức danh.

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):   

 • Kiến thức: Có các kiến thức cơ bản về hoạt động ngân hàng thương mại nói chung và các nghiệp vụ, sản phẩm tín dụng nói riêng.
 • Kỹ năng:
 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc hiệu quả;…
 • Yêu cầu khác:      
 • Chủ động, sáng tạo và cải tiến trong công việc, Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, Bảo mật thông tin.

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

 • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển theo tiêu đề: HO - Vị trí ứng tuyển - Họ và tên ứng viên. Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển tại phần NỘP ĐƠN của website này.

 • Yêu cầu: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu đơn ứng tuyển của SeABank, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
 • SeABank có quyền từ chối các hồ sơ ứng tuyển sai quy định Ngân hàng.
 • Ưu tiên ứng viên gửi đơn ứng tuyển sớm.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.