Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối vận hành - Chuyên viên/Chuyên viên chính Thanh toán và Đối soát thẻ Nội địa (Đối soát quỹ ATM)

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • No Experience
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 17/01/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Thực hiện chấm quỹ ATM sau khi tất toán quỹ;
 2. Xác định giao dịch lỗi gây chênh lệch quỹ ATM và lập bảng kê hoàn trả/thu hồi các giao dịch lỗi của các chu kỳ quỹ ATM;
 3. Thực hiện hạch toán chênh lệch quỹ ATM;
 4. Quản lý số liệu trên bộ tài khoản tiền mặt ATM;

Xử lý công việc theo chức năng và phân công được quy định trong quy trình nghiệp vụ và phân công công việc của lãnh đạo.

Job Requirement

1.Trình độ học vấn:                     

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Ngoại thương.

2.Kinh nghiệm công tác:

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc về kế toán, tài chính ngân hàng.

3.Năng lực

 1. Kiến thức:
 • Nắm vững kiến thức về nguyên tắc kế toán; tài chính ngân hàng;
 • Nắm được các kiến thức trong lĩnh vực Đối soát thẻ, giao dịch thẻ và các kiến thức liên quan đến GD thẻ.
 1. Kỹ năng:                  
 • Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;
 • Kỹ năng sử dụng Word, Excel;
 • Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian;
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.
 1. Các yêu cầu khác:
 • Cẩn thận, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao;
 • Có sức khoẻ tốt đảm bảo hoàn thành công việc được giao;

Nghiêm chỉnh chấp hành các Nội quy, Quy định của Ngân hàng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.