Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Vận hành - Chuyên viên Chuyển tiền Quốc tế

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • No Experience
 • Negotiable
 • Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 30/06/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các giao dịch Thanh toán quốc tế của SeABank:
 • Xử lý các giao dịch chuyển tiền đến SeABank
  • Hạch toán tiền về cho Khách hàng, đảm bảo đúng tính chất nghiệp vụ và quy định quy trình, hướng dẫn của Ngân hàng Thực hiện hạch toán, kiểm tra và theo dõi TK Nostro đảm bảo đúng bản chất nghiệp vụ kế toán Ngân hàng;
  • Thực hiện và theo dõi xử lý các tra soát liên quan đến giao dịch chuyển tiền đến quốc tế.
 • Xử lý giao dịch chuyển tiền đi quốc tế
  • Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ chuyển tiền của chi nhánh, ĐVKD, đảm bảo hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp, đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và của SeABank theo từng thời kỳ.
  • Nhập liệu và xử lý điện trên T24, hạch toán nghiệp vụ chính xác theo đề nghị của khách hàng và chuẩn format của Swift và Ngân hàng đại lý.
  • Thực hiện các tra soát liên quan đến giao dịch chuyển tiền đi quốc tế
 • Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ… và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs), tuân thủ quy định về phòng chống rửa tiền (AMLs).
 • Chịu trách nhiệm theo dõi và tổng hợp số liệu báo cáo theo quy định của NHNN và SeABank:
  • Truy vấn số liệu trên T24;
  • Tổng hợp số liệu TTQT hàng tuần, hàng tháng, hàng Quý và năm để báo cáo đúng hạn ngay khi có yêu cầu của NHNN, của Ban TGĐ, Giám đốc Vận hành Giao dịch thị trường tài chính, Đầu tư và  Dịch vụ thanh toán /Giám đốc Mảng Dịch vụ Thanh Toán Quốc Tế.
 • Chịu trách nhiệm lưu trữ và bảo quản hồ sơ giao dịch TTQT một cách đầy đủ và  phù hợp.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Vận hành Giao dịch thị trường tài chính, Đầu tư và  Dịch vụ thanh toán /Giám đốc Mảng Dịch vụ Thanh Toán Quốc Tế/ Giám đốc Dịch vụ Thanh Toán Quốc Tế /Chuyên viên cao cấp TTQT.

Job Requirement

 Cầu Công Việc

 • Trình độ học vấn yêu cầu: Đại học hoặc Trên đại học chính quy các trường thuộc khối tài chính, ngân hàng, kinh tế.
 • Tiếng Anh: đọc, viết khá. 
 • Ưu tiên có kinh nghiệm tại các ngân hàng, tổ chức tài chính/ tổ chức có quy mô, uy tín tương đương
 • Có kiến thức về Tài chính Ngân hàng và Thanh toán quốc tế

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

 • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển theo tiêu đề: HO - Vị trí ứng tuyển - Họ và tên ứng viên. Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển tại phần NỘP ĐƠN của website này.

 • Yêu cầu: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu đơn ứng tuyển của SeABank, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
 • SeABank có quyền từ chối các hồ sơ ứng tuyển sai quy định Ngân hàng.
 • Ưu tiên ứng viên gửi đơn ứng tuyển sớm.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.