Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Banking
 • 15/09/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Soạn thảo và xử lý Hồ sơ tín dụng đảm bảo tuân thủ Nghị quyết phê duyệt, các quy định nội bộ SB và Luật pháp.

- Đảm bảo thời gian xử lý Hồ sơ đạt SLA,  đồng thời làm hài lòng Khách hàng nội bộ

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo trực tiếp

- Nhắc nhở CRO bổ sung hồ sơ sau giải ngân theo phê duyệt

- Lưu trữ và đóng chứng từ

- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo

Job Requirement

Trình độ chuyên môn

▪Tốt nghiệp đại học

▪Từ 0 -1 năm  kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực  ngân hàng, ưu tiên đã làm tín dụng Doanh nghiệp

▪Trình độ Tiếng Anh: Khá

Kỹ năng mềm

▪Nắm vững các Quy định tín dụng của SB, và các quy định Luật.

▪Sử dụng tốt hệ thống T24 liên quan đến tín dụng.

▪Giao tiếp, truyền thông cho Khách hàng nội bộ hiệu quả.

Kỹ năng khác

•MS Office: Word, Excel: Tốt

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.