Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Vận hành - Chuyên viên chính/Chuyên viên Thanh quyết toán

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Purchasing / Merchandising
 • 31/07/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tham gia xây dựng nền tảng nghiệp vụ cho công tác thanh toán/quyết toán:

+ Góp ý kiến xây dựng quy định, quy trình mua sắm tập trung, hướng dẫn nghiệp vụ và các mẫu biểu.

+ Xây dựng sổ tay nghiệp vụ chi tiết thanh toán/quyết toán và lưu trữ hồ sơ đối với các mảng công việc được giao (lưu hành nội bộ).

+ Chuẩn hóa các mẫu biểu thanh toán/quyết toán trong mảng công việc được giao.

+Góp ý kiến xây dựng SLA nghiệp vụ thanh toán quyết toán/mua sắm tập trung.

+ Tham gia đóng góp ý kiến cải tiến công việc vận hành thanh toán/quyết toán hàng ngày và trên hệ thống phần mềm mua sắm.

 • Thực hiện hiệu quả các công việc thanh toán/quyết toán trong mảng công việc được giao:

+ Tập hợp, kiểm tra đối soát số liệu các hồ sơ thanh toán/quyết toán, tờ trình và các căn cứ liên quan khác để đảm bảo đúng và đủ hồ sơ theo quy định của SeABank.

+ Lập bảng phân bổ chi phí cho các Chi nhánh/Phòng giao dịch và các phòng ban tại Hội sở SeABank.

+ Lập đề nghị thanh toán/quyết toán

+ Soạn thảo và trình ký giá trị quyết toán.

+ Soạn thảo và trình ký các gia hạn/quyết toán/thanh lý Hợp đồng.

+ Cập nhật/báo cáo thường xuyên tiến độ thanh toán, số liệu liên quan đến các kỳ thanh toán, giá trị Hợp đồng. thời hạn Hợp đồng và giá trị quyết toán trên phần mềm mua sắm.

+ Lưu trữ hồ sơ thanh toán/quyết toán đầy đủ kịp thời

+ Thực hiện công việc thanh toán/quyết toán theo đúng cam kết SLA.

+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của GĐ thanh quyết toán và GĐ Cung ứng & QLNCC.

Job Requirement

 • Có tính liêm trực trong công việc.
 • Có kỹ năng làm việc hướng tới kết quả.
 • Có kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Có kỹ năng báo cáo tổng hợp, phân tích.  
 • Có kỹ năng làm việc nhóm.
 • Có kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động.
 • Có tinh thần trách nhiệm và ý thức tuân thủ.
 • Có kỹ năng giao tiếp và truyền thông.
 • Thành thạo tin học văn phòng và các ứng dụng phần mềm.
 • Tiếng Anh: tối thiểu 450 điểm TOEIC.

Trình độ học vấn:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế/tài chính/ngân hàng/ luật/quản trị kinh doanh/kỹ thuật hoặc tương đương.

Kinh nghiệm công tác:

 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm mua sắm/thanh quyết toán.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.