Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị Nghiệp vụ Giao dịch quầy

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Customer Service, Banking
 • 30/06/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Phân tích xây dựng danh mục nghiệp vụ hỗ trợ giao dịch quầy, thực hiện đề xuất và triển khai các hạng mục cải tiến nghiệp vụ giao dịch quầy toàn hệ thống tại SeABank
 • Giám sát hàng ngày tiến độ thực hiện của các hạng mục cải tiến/dự án nâng cao năng lực nghiệp vụ giao dịch quầy cho đội ngũ dịch vụ khách hàng SeABank
 • Phối hợp và làm việc trực tiếp cùng các đơn vị bên trong và bên ngoài SeABank nhằm xây dựng/triển khai và phát triển các dự án nâng cao năng lực đội ngũ dịch vụ khách hàng nhằm mang lại trải nghiệm và hài lòng KH khi giao dịch tại quầy giao dịch.
 • Thực hiện các công việc thống kê, phân tích báo cáo kết quả cải tiến nghiệp vụ hỗ trợ giao dịch quầy định kỳ, báo cáo khác theo phân công của Giám đốc cải tiến nghiệp vụ giao dịch quầy từng thời kỳ.

Job Requirement

- Chuyên môn và Năng lực

 • Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên dịch vụ khách hàng tại các Ngân hàng thương mại
 • Nắm vững các sản phẩm dịch vụ và quy định pháp luật liên quan tới hoạt động ngân hàng
 • Am hiểu giải pháp ứng dụng công nghệ ngân hàng trong lĩnh vực nghiệp vụ giao dịch
 • Có khả năng phân tích đánh giá trải nghiệm khách hàng tốt
 • Có khả năng ra quyết định và có kỹ năng lý đội nhóm tốt

 - Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học

 - Kinh nghiệm công tác

2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, cụ thể là lĩnh vực dịch vụ khách hàng, quản lý trải nghiệm khách hàng

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.