Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Vân hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Mua sắm tập trung

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 3 Years
 • Competitive
 • Banking, Purchasing / Merchandising
 • 31/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

• Về hoạt động mua sắm:
- Tiếp nhận thông tin đề xuất mua sắm từ các Khối/ Phòng ban tại Hội sở và Chi nhánh.
- Phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn lập tờ trình chủ trương mua sắm, đề xuất phương thức mua sắm, tư vấn các giải pháp về mua sắm dưới định hướng của Phụ trách BP/ Phụ trách Phòng..
- Mời thầu, xét giá, đàm phán, tổng hợp giá và lập Tờ trình Ban TGĐ, HĐQT phê duyệt giá trị HĐ.
- Khảo sát trực tiếp và tìm kiếm nguồn hàng về các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến công tác mua sắm trên thị trường.

• Về công tác tìm kiếm và quản lý nhà cung cấp:
- Lập danh sách quản lý NCC thường xuyên tương ứng với từng nhóm hàng. Định kỳ đánh giá năng lực, kinh nghiệm, chất lượng HHDV, tiến độ, chế độ hậu mãi của NCC trong việc thực hiện HĐ.
- Tiếp nhận và phản hồi lại các NCC.
- Xử lý các phát sinh liên quan đến chất lượng NCC.
- Sàng lọc các NCC yếu kém, tìm kiếm bổ sung NCC mới (khảo sát, đánh giá, làm thử nghiệm).

Job Requirement

1 Bằng cấp:
- Có trình độ từ Đại học trở lên, tốt nghiệp các trường đại học khối kỹ thuật, kinh tế như: Kinh tế quốc dân, quản trị kinh doanh, tài chính kế toán, ngân hàng, thương mại, ngoại thương, kiến trúc, xây dựng ...;
2 Kinh nghiệm:
 - Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong  lĩnh vực liên quan;
3. Yêu cầu về kỹ năng, kiến thức, thái độ, hành vi:
3.1. Phẩm chất:
- Tầm nhìn và đánh giá các giá trị:  Lý giải được các mục tiêu dài hạn;
- Tự khẳng định:  Có nguyên tắc làm việc hợp lý;
- Hành động độc lập:    Biết làm việc khi không đủ nguồn lực.
 3.2. Khả năng:
- Tư duy và nhận thức:  Xác định đúng vấn đề mấu chốt;
- Điều phối:    Biết các xử lý tình huống.
3.3. Kỹ năng:
- Truyền thông: Sử dụng tốt các phương tiện truyền thông; Có thể trình bày dữ kiện trước nhóm nhỏ khách hang hoặc đồng nghiệp; có thể chuyển thuật ngữ chuyên ngành thành thuật ngữ phổ thông;
 - Giao tiếp:    Hòa nhập vào môi trường giao tiếp.
 3.4. Phong cách:
- Đĩnh đạc:    Chỉnh tề;
- Năng động: Không thụ động;
- Tự chủ: Xác định được vị thế của mình.
3.5. Kiến thức chuyên môn và trình độ ngoại ngữ:
- Có khả năng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh;
- Am hiểu các nghiệp vụ liên quan;
- Có kiến thức, kỹ năng về quản lý nhóm.
3.6 Thái độ, hành vi, sức khỏe và ngoại hình:
- Có sức khỏe tốt đảm bảo hoàn thành công việc được giao;
- Sẵn sàng, chủ động và sang tạo trong công việc được giao;
- Nghiêm chỉnh chấp hành các Nội quy, Quy định của Ngân hàng.
3.7. Mức độ cam kết, gắn bó:
Cam kết làm việc tại Ngân hàng trong thời gian trên 3 năm.

 

Yêu cầu về hồ sơ dự tuyển:

Mẫu đơn xin dự tuyển tải về từ website: http://tuyendung.seabank.com.vn (có kèm ảnh).

Phương thức nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ trực tuyến tại website: http://tuyendung.seabank.com.vn hoặc gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: hue.pt3@seabank.com.vn

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: HO_CVMS_Nguyen Van A).

Chỉ những hồ sơ qua vòng sơ loại mới được mời dự thi. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.