Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Vận hành - Chuyên viên cao cấp Xử lý Ngoại tệ và Vàng

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
 • 16/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tiếp nhận, kiểm tra tính phù hợp của các thông tin giao dịch trên chứng từ giao dịch phát sinh tại ĐVKD thuộc Khối Nguồn vốn và TTTC
 • Lập và hạch toán các giao dịch mua bán ngoại tệ, giao dịch forward, swap, Option.
 • Lập và kiểm tra thông tin của điện Swift đến và đi
 • Thực hiện chuyển tiền thanh toán trong nước và đề nghị chuyển tiền thanh toán quốc tế cho các giao dịch phát sinh
 • Theo dõi và kiểm tra điện chuyển tiền trên các kênh thanh toán Citad, VCB Money
 • Kiểm tra, nhập liệu tỷ giá vào hệ thống T24
 • Soạn thảo các hợp đồng khung, hợp đồng cụ thể liên quan đến giao dịch phái sinh tiền tệ, phái sinh lãi suất
 • Chấm, đối chiếu số liệu kế toán liên quan đến giao dịch kinh doanh ngoại tệ và vàng hàng ngày, tháng, năm
 • Lập và kiểm tra báo cáo kết quả kinh doanh ngoại tệ, báo cáo trạng thái ngoại tệ hàng ngày, tháng, năm
 • Sắp xếp, đóng, lưu trữ chứng từ liên quan
 • Hỗ trợ các bộ phận nghiệp vụ khác theo yêu cầu của cấp quản lý
 • Lập và chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của thanh tra, kiểm toán.
 • Tham gia soạn thảo tài liệu hướng dẫn hạch toán liên quan đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ và vàng với vai trò là chuyên viên nghiệp vụ
 • Tham gia đào tạo, hướng dẫn chi nhánh hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ và Vàng tại đơn vị.
 • Tham gia phối hợp với các đơn vị liên quan để nâng cấp, cải tiến cách thức nhập liệu giao dịch và phát triển hệ thống T24 nhằm phù hợp với các sản phẩm phát sinh tại ĐVKD thuộc Khối Nguồn vốn và TTTC
 • Theo dõi và cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ và vàng.

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc kế toán kiểm toán
 • Nắm vững kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và vàng, các quy định của nhà nước về quản lệnh ngoại hối;
 • Nắm vững và am hiểu về các thông lệ quốc tế, vận dụng linh hoạt và quá trình xử lý nghiệp vụ tương ứng
 • Am hiểu các sản phẩm phái sinh tiền tệ
 • Am hiểu về hệ thống kế toán ngân hàng thương mại
 • Sử dụng thành thạo Word, excel là một lợi thế
 • Sẵn sàng, chủ động và sáng tạo trong công việc được giao.
 • Nghiêm chỉnh chấp hành các Nội quy, Quy định của Ngân hàng.
 • Cam kết gắn bó làm việc tại Ngân hàng trong thời gian trên ba năm

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.