Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Tài chính và Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý MIS

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • IT - Software, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 30/09/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Phát triển, xây dựng, tự động hóa báo cáo quản trị, báo cáo kết quả hoạt động theo khối kinh doanh, sản phẩm, khách hàng hoặc các báo cáo theo yêu cầu ad-hoc từ Bộ phận nghiệp vụ.
 2. Xây dựng, tư vấn xây dựng, thiết kế báo cáo/ dashboard một cách trực quan, sinh động.
 3. Nắm vững logic, mapping chỉ tiêu báo cáo, dữ liệu; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của dữ liệu. Kiểm soát chất lượng dữ liệu, báo cáo quản trị theo ngày/ tuần/ tháng/ năm.
 4. Quản lý nhu cầu của các đơn vị, bộ phận nghiệp vụ về khác thác dữ liệu, báo cáo. Hỗ trợ việc tối ưu, tìm giải pháp đáp ứng về báo cáo, dữ liệu cho các Bộ phận nghiệp vụ.
 5. Đánh giá khả năng thực thi các nguyên tắc phân bổ các chỉ tiêu trên báo cáo quản trị và đưa ra phương án tối ưu.
 6. Đánh giá, kiểm soát rủi ro của nguồn dữ liệu lên báo cáo, phân tích ảnh hưởng tác động khi có sự thay đổi các chính sách, yêu cầu nguồn số liệu khi lên báo cáo quản trị.
 7. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Khối Tài chính & Kế hoạch, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.

Job Requirement

Trình độ học vấn:           

 • Trình độ: Đại học
 • Chuyên ngành đào tạo: MIS/ Tài chính/ Ngân hàng
 • Tin học: Có khả năng sử dụng SQL, VBA, excel

Kinh nghiệm công tác:   

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm đối với chức danh chuyên cao cấp
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm đối với chức danh chuyên viên chính
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm đối với chức danh chuyên viên 

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

Kiến thức:

 • Có kỹ năng tổng hợp và quản trị thông tin
 • Am hiểu hệ thống tài chính, kế toán, thống kê trong phân tích kinh doanh
 • Am hiểu hệ thống sản phẩm và dịch của Ngân hàng

Kỹ năng:

 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc hiệu quả;

Yêu cầu khác:      

 • Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc. 
 • Thông minh, nhanh nhẹn, tư duy logic tốt

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.