Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Tài chính & Kế hoạch - Giám đốc Quản trị hiệu quả & MIS

 • Ha Noi
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Risk Division, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 30/11/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. Nghiên cứu xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu quản trị phục vụ báo cáo đa chiều
 2. Vận hành hệ thống thông tin quản trị
 3. Lập các báo cáo quản trị phục vụ công tác điều hành của TGĐ, Ban điều hành và HĐQT
 4. Giám sát và cung cấp kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch Ngân sách và KPIs tài chính đối với các Khối Kinh doanh/ Đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống.
 5. Cung cấp các thông tin, số liệu quản trị nội bộ Ngân hàng
 6. Đánh giá hiệu quả hoạt động của Ngân hàng, các Khối Kinh doanh/ Đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống
 7. Giám sát, hỗ trợ và chịu trách nhiệm về chất lượng, kết quả làm việc của các Bộ phận/ Cá nhân thuộc Trung tâm theo đúng chức năng và phạm vi công việc, đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng và của pháp luật có liên quan.
 8. Quản lý nhân sự, đào tạo
  1. Lên kế hoạch tuyển dụng căn cứ vào định biên nhân sự, yêu cầu kinh doanh của Trung tâm; tham gia công tác tuyển dụng theo quy định, quy trình;
  2. Đề xuất các quyết định, phương án nhân sự đối với các cán bộ nhân viên thuộc phạm vi quản lý phù hợp với tình hính nhân sự thực tế; đảm bảo tuân thủ các quy định, quy trình của SeABank trong từng thời kỳ.
  3. Quản lý lịch làm việc, giám sát việc tuân thủ các quy định về giờ giấc làm việc, tác phong và trật tự nơi làm việc, quản lý việc nghỉ phép và các công việc khác liên quan đến công tác quản lý nhân sự tại Trung tâm theo quy định;
  4. Tổ chức, quản lý công tác đào tạo cho nhân sự mới; chỉ đạo việc triển khai các buổi họp, hội thảo chuyên đề, các khóa đào tạo nhằm thảo luận, chia sẻ về nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ nhân sự thuộc Trung tâm.
  5. Tư vấn, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân sự thuộc Trung tâm.
 9. Ký kết và chịu trách nhiệm về các văn bản, tài liệu được phân công theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.
 10. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Khối Tài chính & Kế hoạch, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.

Job Requirement

Trình độ học vấn:           

 • Trình độ: Đại học trở lên
 • Chuyên ngành đào tạo: Tài chính/ Ngân hàng/ Kiểm toán
 • Tiếng Anh: Thành thạo
 • Tin học: Có khả năng sử dụng SQL, thành thạo về excel

Kinh nghiệm công tác:   

 • Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm tại vị trí MIS, phân tích tài chính, BI, BF
 • Kinh nghiệm tham gia xây dựng và triển khai kênh báo cáo quản trị tài chính của các tổ chức lớn

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):            

 1. Kiến thức:
 • Am hiểu hệ thống tài chính, kế toán, thống kê trong phân tích kinh doanh
 • Am hiểu hệ thống sản phẩm và dịch của Ngân hàng
 • Có năng lực phân tích và quản lý tài chính tốt
 • Có khả năng quản trị các dự án phức tạp
 1. Kỹ năng:
 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc hiệu quả;
 • Có kỹ năng năng lãnh đạo, quản lý và đào tạo nhân viên

Yêu cầu khác:      

 • Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc. 
 • Thông minh, nhanh nhẹn, tư duy logic tốt

Phương thức nộp hồ sơ:

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: TC&KH_GDBF&MIS_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.