Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên Quản trị Hiệu quả hoạt động Khối Kinh doanh (BF)

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 30/11/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 •          Thực hiện các báo cáo tài chính Ngày- Tuần- Tháng mảng Nguồn vốn và Thị trường Tài chính.
 •          Theo dõi và đánh giá KPI các Đơn vị/ Cán bộ kinh doanh thuộc mảng Nguồn vốn và Thị trường Tài chính.
 •          Tham gia tư vấn xây dựng/ theo dõi kết quả các chương trình thi đua của Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính.
 •          Tham gia quá trình thực hiện Kế hoạch của Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính ở các cấp độ Đơn vị/ Cán bộ kinh doanh/ Khách hàng/ Chuỗi, hệ sinh thái...
 •          Tham gia xây dựng và thực hiện chính sách KPI của Khối Kinh doanh
 •          Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

Job Requirement

 •            Tốt nghiệp: Đại học/ Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế,… (ưu tiên chuyên ngành phân tích tài chính và có kiến thức sâu trong lĩnh vực tài chính).
 •            Có kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng, đặc biệt tại các vị trí liên quan đến đánh giá KPI, thực hiện kế hoạch hoặc có kinh nghiệm ở các tổ chức kiểm toán.
 •            Yêu cầu khác: Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng (Ưu tiên biết sử dụng các phần mềm SQL, R, SPSS…).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.