Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Tài chính & Kế hoach - Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ (Kế toán nội bộ)

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division
 • 30/09/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Kiểm tra chứng từ thanh quyết toán chi phí hoạt động, nguồn vốn chủ sở hữu và các nghiệp vụ kế toán khác (nếu có);
 • Kế toán các khoản chi phí hoạt động, và một số nghiệp vụ kế toán khác phát sinh của Ngân hàng;
 • Lập báo cáo các khoản công nợ phải thu, phải trả, trích trước liên quan đến chi phí hoạt động theo sự phân công của cấp có thẩm quyền;
 • Cung cấp hồ sơ, chứng từ cho các cơ quan chức năng (cơ quan thuế, ngân hàng nhà nước, Bộ Tài chính …) về công tác thanh tra, kiểm tra tại Ngân hàng theo sự phân công của cấp có thẩm quyền;
 • Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định hiện hành.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

Job Requirement

 • Trình độ học vấn: Đại học chính quy chuyên ngành: Kế toán/kiểm toán, tài chính ngân hàng, toán kinh tế,...
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm kế toán tại các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ hoặc kinh nghiệm về kế toán tài chính tại Ngân hàng.
 • Các kỹ năng: 
 • Có kiến thức chuyên môn về công tác kế toán
 • Có kỹ năng làm việc theo nhóm
 • Có khả năng làm việc độc lập               
 • Giao tiếp tốt
 • Các yêu cầu khác: Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

 • Nộp hồ sơ trực tuyến tại website:  http://tuyendung.seabank.com.vn  hoặc gửi Đơn dự tuyển về  hộp thư: hue.pt3@seabank.com.vn
 • Mẫu đơn dự tuyển tải về  TẠI ĐÂY

LƯU Ý

 • Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: TC&KH_QLCTNB_Nguyen Thi A).
 • Yêu cầu: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu đơn ứng tuyển của SeABank, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
 • SeABank có quyền từ chối các hồ sơ ứng tuyển sai quy định Ngân hàng.
 • Ưu tiên ứng viên gửi đơn ứng tuyển sớm.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.