Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kế hoạch ngân sách và Phân tích, dự báo hoạt động kinh doanh

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 30/11/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. Lập các mẫu biểu, báo cáo phục vụ quá trình lập kế hoạch ngân sách.
 2. Thiết lập các số liệu lịch sử phục vụ công tác xây dựng kế hoạch ngân sách. 
 3. Tổng hợp kế hoạch kinh doanh, ngân sách chi phí và phân bổ chỉ tiêu kế hoạch của từng đơn vị theo các định hướng ngân sách và mục tiêu định kỳ và theo yêu cầu đột xuất.
 4. Tổng hợp các điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kế hoạch ngân sách (nếu có) để theo dõi và báo cáo Giám đốc Kế hoạch ngân sách, Giám đốc Kế hoạch ngân sách & Giám sát Kế hoạch ngân sách.
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Kế hoạch ngân sách, Giám đốc Kế hoạch ngân sách & Phân tích tài chính, Giám đốc Khối Tài chính & Kế hoạch/TGĐ hoặc/và người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ, HĐQT và quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

Job Requirement

Trình độ học vấn:

Đại học/trên Đại học chính quy chuyên ngành kế toán/ kiểm toán/ tài chính ngân hàng.

Kinh nghiệm công tác: 

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, phân tích tài chính, kế hoạch ngân sách trong ngân hàng thương mại.

Các kỹ năng:     

Kỹ năng phân tích và kiếm soát số liệu;

Kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

Kỹ năng giao tiếp;

Kỹ năng quản lý thời gian.

Các yêu cầu khác:         

Ngoại ngữ: Ưu tiên có tiếng Anh giao tiếp;

Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng;

Cẩn thận, chi tiết, thực hiện công việc với độ chính xác cao;

Khả năng tư duy, sáng tạo, phân tích, tổng hợp tốt;

Có kiến thức hoặc hiểu biết về phân tích tài chính, kế hoạch ngân sách, nghiệp vụ ngân hàng, các chuẩn mực kế toán, hệ thống báo cáo tài chính, hiểu biết về pháp luật trong lĩnh vực liên quan.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng tuyển trực tiếp hoặc Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: hue.pt3@seabank.com.vn

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: TC&KH_Ngan sach_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.