Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên BSM (Quản lý bảng cân đối)

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 31/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. Tiếp nhận thông tin nhu cầu đi về nguồn của các ĐVKD thuộc TT1 kết hợp thông tin số dư các tài khoản Nostro từ hệ thống (bao gồm số dư tiền gửi tại NHNN) để thực hiện việc dự báo số nguồn thừa/ thiếu của từng tài khoản Nostro; gửi thông báo cho Khối Nguồn vốn để có cơ sở thực hiện các phương án phù hợp nhằm đảm bảo thanh khoản của Ngân hàng;
 2. Theo dõi/ đối chiếu số liệu dự trữ bắt buộc theo quy định của NHNN và của SeABank, gửi thông báo cho Khối Nguồn vốn để có cơ sở thực hiện các phương án phù hợp nhằm đáp ứng dự trữ bắt buộc của Ngân hàng;
 3. Chủ động làm việc với các Khối Kinh doanh theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ để quản lý sự phát triển của bảng cân đối tài sản theo hướng dẫn của ALCO;
 4. Quản lý và tối ưu hóa Bảng cân đối Tài sản, Nguồn & sử dụng Nguồn để hỗ trợ ALCO ra quyết định;
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc BSM, Giám đốc Quản lý Bảng cân đối Tài sản, Giám đốc Khối TC&KH.

Job Requirement

Trình độ học vấn:           

 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên
 • Chuyên ngành đào tạo: Tài chính - ngân hàng, Kế toán kiểm toán, Kinh tế.
 • Bằng cấp, chứng chỉ khác: tin học văn phòng thành thạo

Kinh nghiệm công tác:   

 • Kinh nghiệm chuyên môn: kinh nghiệm trong ngân hàng từ 1-3 năm

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

Kiến thức:

 • Có kiến thức tốt kế toán, kiểm toán
 • Am hiểu về thị trường tài chính, của NHNN, các thông lệ quốc tế về nghiệp vụ quản lý Tài sản Nợ & Có, quản lý rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất
 • Hiểu biết về cơ chế điều chuyển vốn nội bộ (FTP)
 • Hiểu biết về các Khối Kinh doanh, các chương trình và sản phẩm của ngân hàng

Kỹ năng:

 • Kỹ năng phân tích tổng hợp, tư duy logic
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng giao tiếp tốt

Yêu cầu khác:       

 • Có tinh thần trách nhiệm với công việc

Phương thức nộp hồ sơ:

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: TC&KH_BSM_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.