Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên ALM

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division
 • 30/09/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Tham gia quản lý cơ cấu Tài sản Nợ - Có phù hợp với chiến lược phát triển từng thời kỳ của SeABank;
 2. Tham gia phân tích, đánh giá và tham gia điều hành cơ chế định giá điều chuyển vốn nội bộ (FTP) theo phân công; 
 3. Tổng hợp tài liệu từ các đơn vị khác trong SeABank để phục vụ các cuộc họp định kỳ của ALCO;
 4. Tham gia phổ biến, thực hiện và giám sát việc nghị quyết của ALCO trên toàn hệ thống SeABank;
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc ALM, Giám đốc Kế hoạch Ngân sách & Phân tích tài chính, Giám đốc Khối TC&KH.

Job Requirement

Trình độ học vấn:           

 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành đào tạo: Tài chính ngân hàng/tài chính kế toán
 • Bằng cấp, chứng chỉ khác:

+ Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh (với CVCC là bắt buộc, các vị trí còn lại là một lợi thế)

+Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng ngân hàng (nếu có)

Kinh nghiệm công tác:   

 • Kinh nghiệm chuyên môn: kinh nghiệm trong ngân hàng tối thiểu

+Chuyên viên: 1 năm

+Chuyên viên chính: 2 năm

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

Kiến thức:

 • Hiểu biết về cơ chế, quy chế, quy định, quy trình của Ngân hàng Nhà nước, ngành về Quản lý Tài sản Nợ-Có và Vốn chủ sở hữu. (Vị trí CVCC là một bắt buộc, các vị trí còn lại là lợi thế)
 • Am hiểu về Tài chính ngân hàng, các sản phẩm ,dịch vụ, kiến thức về quy trình/tài chính, chính sách, nghiệp vụ quản lý liên quan. (Vị trí CVCC và CVC là một bắt buộc, vị trí CV là lợi thế)
 • Kinh nghiệm tham gia các dự án dự án chuyển đổi liên quan đến Quản lý Tài sản Nợ- Có (Basel 2, ALM, FTP, …) về phương pháp luận hoặc triển khai các hệ thống CNTT tại các ngân hàng

Kỹ năng:

 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Sử dụng thành thạo Excel, power point và word
 • Kỹ năng diễn thuyết (với CVCC là bắt buộc, các vị trí còn lại là lợi thế)

Khả năng:

 • Tư duy logic
 • Làm việc theo nhóm/độc lập

Yêu cầu khác:       

 • Chủ động trong công việc
 • Cam kết và tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc. 

Phương thức nộp hồ sơ:

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: TC&KH_ALM_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.