Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên Báo cáo Thống kê

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • Not required
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 30/09/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Lập báo cáo thống kê định kỳ theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước.
 • Thực hiện truyền files/ hoặc gửi các Báo cáo Thống kê theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
 • Thực hiện lập báo cáo Bảo hiểm tiền gửi, Báo cáo dự trữ bắt buộc và các Báo cáo khác theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước.
 • Thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của Cơ quan thuế và/hoặc Cơ quan Hải quan theo quy định của Pháp luật.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan cải tiến quy trình lập báo cáo thống kê đảm bảo tiết kiệm nguồn lực và hiệu quả.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc kiếm soát Báo cáo Thống kê khu vực, Giám đốc Báo cáo thống kê, Giám đốc Báo cáo và Kế toán Tổng hợp, Giám đốc khối TC&KH..

Job Requirement

 • Trình độ học vấn: Đại học
 • Kinh nghiệm công tác: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tại các Tổ chức tín dụng.
 • Bằng cấp bắt buộc: Đại học chính quy ngành kế toán/kiểm toán hoặc tài chính.
 • Các kỹ năng: 

+ Có kiến thức chuyên môn về công tác kế toán

+ Có kỹ năng làm việc theo nhóm

+ Có khả năng làm việc độc lập

+ Cẩn thận, chăm chỉ               

+ Giao tiếp tốt

 • Các yêu cầu khác: Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng.

Phương thức nộp hồ sơ:

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: TC&KH_BCTK_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.