Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - CV/ CVC Quản lý Ngân sách & Chính sách Lương,thưởng & Phúc lợi

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Human Resources, Banking
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng, hoạch định kế hoạch và quản lý ngân sách lương, thưởng, phúc lợi hàng năm:

 • Thu thập các dữ liệu cần thiết (định biên nhân sự, báo cáo sử dụng quỹ lương, danh mục các khoản thưởng và các khoản trích theo lương, luật định sẽ áp dụng…) để lập ngân sách lương, thưởng, phúc lợi cho các năm kế tiếp;
 • Thực hiện theo dõi, báo cáo, điều phối kiểm soát và đề xuất kịp thời đối với ngân sách nhân sự, chi phí lương, thưởng &phúc lợi đã được phê duyệt và phân bổ theo năm tài chính đảm bảo hiệu quả tối ưu;
 • Phối hợp kiểm soát kế hoạch định biên nhân sự của Ngân hàng và đề xuất kịp thời điều chỉnh phù hợp theo thực tế từng thời kỳ/giai đoạn;
 • Thực hiện các công tác báo cáo, theo dõi tình hình sử dụng quỹ ngân sách theo tháng, quý, năm.

2.Tham gia nghiên cứu, đề xuất, thiết kế, soạn thảo chính sách lương, thưởng, phúc lợi của Ngân hàng:

 • Phối hợp với các nhà tư vấn nhân sự hoặc chủ động khảo sát, thu thập, cập nhật, dữ liệu, xu thế thị trường và đề xuất cấu trúc thu nhập phù hợp với kế hoạch và chiến lược kinh doanh của ngân hàng;
 • Tham gia dự thảo, soạn thảo chương trình, chế độ, chính sách lương, thưởng, phúc lợi dưới sự hướng dẫn của Trưởng bộ phận;

3. Xây dựng, hướng dẫn và đánh giá các chính sách về chế độ, chính sách lương, thưởng, phúc lợi;

 • Giữ trách nhiệm thư ký, điều phối viên trong các dự án về chính sách phúc lợi của ngân hàng
 • Tham gia vào quá trình soạn thảo, chuẩn bị tài liệu với các nhà cung ứng dịch vụ nhân sự và các dịch vụ hoặc gói phúc lợi áp dụng đối với CBNV.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát, tổng hợp ý kiến phản hồi của CBNV về chính sách lương, thưởng, phúc lợi, từ đó đưa ra ý kiến, đề xuất kịp thời điều chỉnh/cải tiến để chính sách được tốt hơn và phù hợp với chiến lược phát triển của Ngân hàng từng thời kỳ.

4.Thực hiện và phối hợp với Trưởng bộ phận xây dựng quy định, quy trình nghiệp vụ của bộ phận

 • Thu thập các thông tin về luật pháp, quy định của nhà nước có liên quan đến tiền lương, phúc lợi phục vụ công tác lập kế hoạch, ngân sách lương và tổ chức truyền thông, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện.
 • Trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng, soạn thảo quy định, quy trình nghiệp vụ của bộ phận, tổ chức hướng dẫn thực hiện và giải đáp về quy định, quy trình nghiệp vụ khi được yêu cầu;

5. Thực hiện các báo cáo tổng hợp/thống kê/phân tích định kỳ và đột xuất khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo yêu cầu.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc QL ngân sách & chính sách lương, thưởng & phúc lợi/ Phó Giám đốc Khối Quản trị & Phát triển Nguồn nhân lực.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:           

 • Trình độ Đại học trở lên. Ưu tiên các chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan đến tài chính ngân hàng.
 • Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp bằng Khá, Giỏi.

2. Kinh nghiệm công tác:   

 • Có kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực tiền lương và phúc lợi, ưu tiên ứng viên làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng (ưu tiên sinh năm 93 -> 95);
 • Có kinh nghiệm xử lý với Big data

3. Các kỹ năng:       

 • Thành thạo Excel, Word, Powerpoint…Có khả năng sử dụng tốt VBA, Power Pivot, Power Query và Power BI là lợi thế
 • Kỹ năng phân tích, viết văn bản quy định tốt
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
 • Quản lý thời gian, tổ chức công việc hiệu quả

4. Các yêu cầu khác:          

 • Tiếng Anh giao tiếp.
 • Cẩn thận, kiên nhẫn, chịu khó, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng tuyển trực tiếp hoặc Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: hue.pt3@seabank.com.vn

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: HR_Chinh sach_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.