Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý và vận hành đào tạo

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Human Resources, Banking
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Đảm bảo công tác tổ chức, hậu cần cho các hoạt động đào tạo căn cứ theo kế hoạch đào tạo và ngân sách đào tạo đã được phê duyệt;
 • Thực hiện công tác thống kê, báo cáo, thanh toán sau khóa đào tạo
 • Thường xuyên theo dõi, kiểm tra để đảm bảo các trang thiết bị và tài sản của HVSB luôn đầy đủ về số lượng, chất lượng vận hành tốt để đáp ứng cho hoạt động đào tạo.
 • Cập nhật dữ liệu vào hệ thống báo cáo của các hoạt động đào tạo của HVSB;
 • Cung cấp các dữ liệu cần thiết cho các cán bộ quản lý của HVSB lập kế hoạch và ngân sách đào tạo;
 • Theo quy trình của HVSB, trực tiếp xử lý các yêu cầu, thắc mắc của học viên, đơn vị trong hệ thống;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Học viện SeABank, Giám đốc Quản lý và vận hành đào tạo

Job Requirement

Trình độ học vấn:

 • Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế, Sư phạm, tài chính kế toán, ngân hàng, ngoại ngữ, thương mại...

Kinh nghiệm công tác:

 • Kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng: sản phẩm ngân hàng, kế toán nội  bộ, quy trình, vận hành và IT;
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong công tác hành chính.

Kỹ năng:

 • Định hướng khách hàng;
 • Kỹ năng điều phối;
 • Khả năng phân tích, tổng hợp, tổ chức;
 • Kỹ năng làm việc theo nhóm.

Các yêu cầu khác:

 • Khả năng sử dụng tiếng Anh và tin học văn phòng cơ bản;
 • Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.  

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.