Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Chính sách và Chương trình Đào tạo

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Human Resources, Banking
 • 30/11/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tìm hiểu và đánh giá nhu cầu đào tạo

 • Thiết kế, tổ chức thực hiện khảo sát đánh giá nhu cầu đào tạo đối với các chương trình đào tạo mới hoặc định kỳ theo phân công của Ban Giám đốc Trung tâm.
 • Phụ trách quan hệ với các cán bộ Quản lý và nhân sự tại các Khối/Phòng/Ban nghiệp vụ để đảm bảo cập nhật nội dung phù hợp nhất với chất lượng cao nhất cho các khóa đào tạo được phân công.

2. Thiết kế, xây dựng và cập nhật các khóa đào tạo

 • Thiết kế, xây dựng và phát triển tài liệu, học liệu
 • Chủ động phối hợp và hướng dẫn bộ phận Tổ chức đào tạo chuẩn bị và tổ chức triển khai khóa học
 • Tìm kiếm, lựa chọn và phát triển mạng lưới Giảng viên nội bộ nhằm đảm bảo có đủ nguồn lực triển khai khóa học đáp ứng tối đa mục đích và yêu cầu của mối khóa học
 • Dự giờ, phân tích đánh giá các buổi đào tạo, cùng Giảng viên chuyên trách rút kinh nghiệm nhằm thực hiện các điều chỉnh cần thiết và đảm bảo sự phù hợp của nội dung đào tạo với nhu cầu thực tế.
 • Chịu trách nhiệm cuối cùng về chất lượng và kết quả đánh giá khóa học trên mọi phương diện và từ mọi đối tượng liên quan đến mỗi khóa học
 • Tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn và điều phối đối tác đào tạo bên ngoài nhằm thiết kế, xây dựng và triển khai các khóa đào tạo theo định hướng, kế hoạch và phân công của Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo
 • Triển khai các chương trinh, hoạt động theo dõi và đánh giá sau đào tạo đối với mỗi khóa học, chương trình được phân giao và theo yêu cầu của Ban Giám đốc Trung tâm
 • Hỗ trợ hoặc chủ trì thiết kế các khóa đào tạo trực tuyến

3. Tham gia giảng dạy

 • Tham gia giảng dạy các khóa đào tạo kỹ năng mềm hoặc các khóa đào tạo khác theo phân công

4. Dự án

 • Tham gia các dự án được phân công.

5. Khác

 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo các Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

 • Chuyên ngành được đào tạo: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Thương mại, Ngoại ngữ

2. Kinh nghiệm:

 • Đào tạo, giảng dạy, dẫn giảng
 • Thiết kế tài liệu đào tạo
 • Khảo sát, đánh giá, phân tich nhu cầu đào tạo

3.  Kỹ năng:

 • Trình bày và giao tiếp chuyên nghiệp, tự tin
 • Giảng dạy và dẫn giảng
 • Phân tích, tổng hợp thông tin, dữ liệu cơ bản
 • Tin học văn phòng cơ bản
 • Ưu tiên ứng viên sử dụng các phần mềm thiết kế Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Articulate
 • Có tư duy dịch vụ khách hàng
 • Giải quyết vấn đề và làm việc nhóm

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng tuyển trực tiếp hoặc Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: hue.pt3@seabank.com.vn

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: HN_Tin chap_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.