Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối QTRR - CVC Quản trị dữ liệu (Team Mô hình rủi ro tín dụng)

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • IT - Software, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Risk Division, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 30/06/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Tham gia xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc xây dựng, kiểm định mô hình.
 • Phối hợp với IT tích hợp mô hình chấm điểm, dữ liệu CIC tập trung, các loại dữ liệu khác v.v… lên hệ thống khởi tạo khoản vay (LOS), hệ thống quản lý hồ sơ tín dụng tự động khác trên nền tảng BPM, hệ thống corebanking T24.
 • Thực hiện báo cáo liên quan đến các cơ sở dữ liệu thuộc quản lý của mô hình rủi ro tín dụng.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của CBQL.

Job Requirement

 • Trình độ Đại học các chuyên ngành đào tạo: Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Toán kinh tế, Toán Tin, Công nghệ thông tin
 • Ứng viên có trình độ trên Đại học được đào tạo bởi các Trường đại học nước nước ngoài, có chứng chỉ FRM, CFA, có hiểu biết và đào tạo về data mining, Big Data, machine learning là 1 lợi thế lớn
 • Thành thạo một số những công cụ nền tảng: Excel, VBA, R, SQL, Python…
 • Có kiến thức về phân tích thống kê toán học, mô hình thống kê, kinh tế lượng; phân tích định lượng
 • Trình độ ngoại ngữ: Ngoại ngữ giao tiếp, đọc và dịch tài liệu chuyên môn
 • Tư duy logic;
 • Kỹ năng làm việc nhóm; thuyết trình;…
 • Kỹ năng quản lý thời gian; tổ chức và điều phối công việc.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.