Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối QTRR - CV/ CVC Rủi ro hoạt động

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 5 Years
 • Negotiable
 • Legal Division, Accounting / Auditing / Tax, Law / Legal Services, Banking, Risk Division, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 29/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1.  Chức năng

Thực hiện triển khai các công cụ, chương trình QTRRHĐ tại SeABank đảm bảo phù hợp định hướng quản trị rủi ro chung của Ngân hàng, tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.

 1.  Nhiệm vụ
 2. Tham gia xây dựng, đề xuất ban hành quy định, quy trình QTRRHĐ, các giới hạn RRHĐ.
 3. Tham gia xây dựng và triển khai các công cụ QTRRHĐ, các chương trình QTRRHĐ tại SeABank.
 4. Tham gia đánh giá RRHĐ đối với các quy định, quy trình, sản phẩm trước khi ban hành.
 5. Lập các báo cáo RRHĐ trong phạm vi được phân công.
 6. Tham gia nghiên cứu, tính toán theo hướng dẫn, quy định của NHNN về tỷ lệ an toàn vốn cho RRHĐ và hướng tới chuẩn mực của Basel II.
 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định nội bộ có liên quan và các yêu cầu, chỉ đạo từ Giám đốc RRHĐ, Giám đốc QTRRHĐ, Giám đốc Khối, Ban Lãnh đạo ngân hàng.

Job Requirement

Trình độ học vấn:           

 • Trình độ: Đại học trở lên
 • Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương hoặc lĩnh vực có liên quan
 • Bằng cấp, chứng chỉ khác (Tiếng Anh, Tin học, chuyên môn,…): Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính

Kinh nghiệm công tác:   

 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, ưu tiên kinh nghiệm công tác trong mảng QTRRHĐ/Kiểm toán nội bộ/Kiểm soát tuân thủ.

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

 1. Kiến thức:
 • Hiểu biết các hoạt động cốt lõi của Ngân hàng.
 • Có kiến thức về tình hình kinh tế, xã hội, các quy định của NHNN và Pháp luật có liên quan.
 1. Kỹ năng:
 • Kỹ năng viết tốt, phân tích, tổng hợp, đánh giá, nhận diện rủi ro.
 • Kỹ năng trình bày, thuyết phục.
 • Kỹ năng giao tiếp.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Quản lý thời gian và sắp xếp công việc.
 1. Yêu cầu khác:       
 • Cam kết và tâm huyết gắn bó với Ngân hàng, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.  

Phương thức nộp hồ sơ:

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: PDTD_Tin chap_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.