Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối QTRR - CV/ CVC Quản lý danh mục tín dụng

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Risk Division, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 30/06/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn về quản lý danh mục tín dụng, các giới hạn rủi ro danh mục tín dụng phù hợp với chiến lược, định hướng kinh doanh của SeABank theo từng thời kỳ và quy định của pháp luật Việt Nam, hướng tới đáp ứng các yêu cầu của chuẩn mực Basel II;
 • Đánh giá, phân tích về danh mục tín dụng toàn ngân hàng; quản lý giới hạn danh mục tín dụng bao gồm nhưng không giới hạn theo ngành (kinh tế), phân khúc/nhóm khách hàng, sản phẩm, khu vực, mục đích, kỳ hạn, loại tiền, loại nợ;
 • Lập các báo cáo phân tích rủi ro danh mục tín dụng và quản lý chất lượng danh mục tín dụng của từng phân khúc khách hàng theo định kỳ hàng tháng về: tình hình rủi ro tín dụng tổng thể, tình hình nợ xấu, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, các giới hạn tín dụng, hạn mức sản phẩm, giới hạn ngoại lệ theo quy định;
 • Theo dõi kết quả của hệ thống cảnh báo sớm, theo quy định từng thời kỳ, đề xuất có những điều chỉnh về danh mục tín dụng để giảm thiểu rủi ro;
 • Theo dõi định kỳ các giới hạn chất lượng tín dụng ở từng danh mục, đề xuất cảnh báo nợ xấu, nợ cần quan tâm cao hoặc tạm dừng/hủy bỏ triển khai một số chương trình, sản phẩm tín dụng tại đơn vị/địa bàn/toàn hệ thống… khi vượt các giới hạn kiểm soát chất lượng tín dụng;
 • Tham gia góp ý xây dựng các sản phẩm tín dụng, chương trình ở các phân khúc khách hàng của SeABank theo quy định từng thời kỳ;
 • Tổ chức thực hiện hiện công tác phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của NHNN và của SeABank;
 • Thực hiện các báo cáo thống kê tín dụng theo yêu cầu NHNN
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Quản lý danh mục tín dụng, Giám đốc Quản trị rủi ro tín dụng, Giám đốc Khối QTRR hoặc/và Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên Khối Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh/Toán kinh tế; ưu tiên ứng viên có trình độ trên Đại học, CFA;
 • Kinh nghiệm làm quản trị rủi ro tín dụng ít nhất 01 năm tại các Ngân hàng thương mại hoặc tại các Công ty tư vấn, kiểm toán lớn (Big 4);
 • Có kiến thức về kinh tế vĩ mô, các quy định của NHNN, các thông lệ quốc tế về quản lý rủi rủi ro; Có các chứng chỉ chuyên môn về tín dụng và quản trị rủi ro là một lợi thế.
 • Có kiến thức về các sản phẩm/nghiệp vụ tài chính/ngân hàng;
 • Có khả năng phân tich, tổng hợp và đánh giá các báo cáo tài chính/số liệu thống kê của ngân hàng;
 • Trình độ tin học văn phòng, sử dụng thành thạo Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Visio;
 • Có kiến thức về Basel II, xác suất thống kê, phân tích định lượng /thành thạo ít nhất một những công cụ nền tảng: SQL, R, Python, SAS… là một lợi thế.
 • Tiếng Anh: giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành; TOEIC 600 điểm/IELTS 6.0 /văn bằng tương đương là một lợi thế.
 • Khả năng nghiên cứu, phân tich, tổng hợp, giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm;
 • Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc. 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.