Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối QTRR - CV/ CVC/ CVCC Dự án Basel III

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Risk Division, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 27/09/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 Chức năng

- Thực hiện triển khai dự án Basel III.

- Thực hiện triển khai áp dụng chương trình đánh giá mức độ đầy đủ vốn nội bộ (ICAAP)

 Nhiệm vụ

 1. Nghiên cứu các quy định, yêu cầu cơ bản của Basel III và các văn bản pháp quy liên quan của NHNN.
 2. Tư vấn/Hỗ trợ/triển khai Basel III tại SeABank.
 3. Tư vấn/phối hợp với CNTT và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất phát triển phần mềm/công cụ tính CAR theo Basel III.
 4. Lập các báo cáo liên quan.
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế, quy trình nghiệp vụ có liên quan và các yêu cầu, chỉ đạo từ Giám đốc Dự án Basel

Job Requirement

Trình độ học vấn:           

 • Trình độ: Đại học (ưu tiên trên Đại học) các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Toán Kinh tế, Toán Tài chính hoặc liên quan đến tài chính ngân hàng, loại Khá trở lên;
 • Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ FRM, CFA hoặc các chứng chỉ liên quan;

Kinh nghiệm công tác:   

 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, trong đó có 1-2 năm kinh nghiệm về Quản trị Rủi ro;
 • Ưu tiên các ứng viên đã từng tham gia các dự án Quản trị Rủi ro hoặc đã từng tham gia triển khai các dự án liên quan đến Basel III (xây dựng GAP & Master Plan, các tiểu dự án trong Master Plan)

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng): 

 1. Kiến thức:
 • Có kiến thức xây dựng hệ thống.
 • Có kiến thức về mô hinh quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn Quốc tế, Basel II
 • Có kiến thức về quản lý dự án
 • Có kiến thức về sản phẩm/nghiệp vụ ngân hàng (tín dụng, ngân hàng giao dịch, nguồn vốn, …); kiến thức về quản lý rủi ro (rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro thanh khoản, …); kiến thức về chính sách, quy định của Ngân hàng Nhà nước, Pháp luật có liên quan
 1. Kỹ năng:
 • Kỹ năng quản lý dự án;
 • Kỹ năng đàm phán;
 • Kỹ năng quản lý công việc;
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng phân tích tổng hợp, đánh giá và nhận diện rủi ro
 1. Yêu cầu khác:      
 • Tư duy logic, khả năng bao quát và xây dựng hệ thống;
 • Trình độ tin học văn phòng, sử dụng thành thạo Microsoft Office;
 • Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành;
 • Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc. 

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng tuyển trực tiếp hoặc Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: anh.dtq3@seabank.com.vn

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: QTRR_BaselI_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.