Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối QTRR - Chuyên viên quản trị rủi ro Môi trường và Xã hội (E&S Officer)

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Legal Division, Banking, Quality Control (QA/QC), Risk Division, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 15/09/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. Tham gia khóa đào tạo và nghiên cứu tài liệu về quản lý rủi ro MTXH của IFC và tổ chức đào tạo khác (nếu có).
 2. Xây dựng chính sách, quy trình, hướng dẫn đánh giá rủi ro MTXH trong hoạt động cấp tín dụng đảm bảo đáp ứng yêu cầu của IFC và các tổ chức quốc tế liên quan (nếu có).
 3. Triển khai và giám sát việc triển khai các chính sách, quy trình đánh giá rủi ro MTXH đảm bảo việc thực thi nghiêm túc.
 4. Thực hiện đào tạo nội dung đánh giá rủi ro MTXH trong hoạt động cấp tín dụng cho các Đơn vị/cá nhân liên quan trong toàn hệ thống.
 5. Tư vấn chuyên môn về đánh giá rủi ro MTXH và ảnh hưởng/tác động về rủi ro MTXH cho các bộ phận liên quan trong quá trình thẩm định dự án/hoạt động kinh doanh của khách hàng.
 6. Đánh giá, khuyến nghị các trường hợp phải thuê chuyên gia/tư vấn để thẩm định rủi ro MTXH (nếu cần thiết) đồng thời hỗ trợ chuyên gia /tư vấn MTXH độc lập trong suốt quá trình thực hiện thẩm định rủi ro MTXH để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả bàn giao của chuyên gia/tư vấn độc lập.
 7. Theo dõi, giám sát danh mục các khoản cấp tín dụng có rủi ro cao về MTXH tại SeABank, thực hiện các báo cáo về rủi ro MTXH theo yêu cầu của IFC, các tổ chức liên quan và Ban lãnh đạo SeABank.
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Chiến lược Quản trị Rủi ro, Giám đốc Khối QTRR, TGĐ hoặc/và Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ và HĐQT.

Job Requirement

Trình độ học vấn:           

 • Trình độ: Yêu cầu trình độ Đại học trở lên; ưu tiên có trình độ trên Đại học.
 • Chuyên ngành đào tạo: Khối Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên ngành Kỹ thuật môi trường/Quản lý môi trường hoặc tương tự.
 • Bằng cấp, chứng chỉ khác (Tiếng Anh, Tin học, chuyên môn,…): sử dụng thành thạo Microsoft Office; Tiếng Anh TOEIC 700 điểm trở lên hoặc tương đương.

Kinh nghiệm công tác:   

 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý MTXH tại TCTD khác hoặc kinh nghiệm trực tiếp triển khai, theo dõi, đánh giá tác động MTXH tại các tổ chức khác.
 • Đang giữ vị trí tương đương tại tổ chức khác.

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

 1. Kiến thức:
 • Kiến thức chuyên môn về MTXH, kiến thức chung về tình hình kinh tế, xã hội; kiến thức về các sản phẩm tín dụng của ngân hàng; kiến thức về các quy định của Ngân hàng Nhà nước, Pháp luật có liên quan.
 1. Kỹ năng:
 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Kỹ năng viết tốt;
 • Kỹ năng phân tích tổng hợp và nhận diện rủi ro.
 • Kỹ năng thuyết trình.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 1. Yêu cầu khác:       
 • Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.

Phương thức nộp hồ sơ:

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: PDTD_Tin chap_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.