Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối QTRR - Chuyên viên cao cấp Mô hình rủi ro tín dụng

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • IT - Software, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Risk Division
 • 17/11/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Mô Tả Công Việc

 • Xây dựng, kiểm định, vận hành các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng: Xếp hạng tín dụng nội bộ ,hệ thống cảnh báo sớm EWS, mô hình theo tiêu chuẩn Basel II (PD,LGD,EAD), ...
 • Tham gia xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng, kiểm định lại mô hình;
 • Phối hợp phát triển các chính sách, công cụ nhằm lượng hóa rủi ro tín dụng cho các sản phẩm khác nhau;

Job Requirement

Yêu Cầu Công Việc

 • Có kinh nghiệm xây dựng mô hình tín dụng tối thiểu 2 năm tại 1 tổ chức tín dụng tương đương;
 • Trình độ đại học trở lên – ưu tiên chuyên ngành Toán kinh tế/ Toán Tin/ Công nghệ thông tin;
 • Được đào tạo hoặc có kinh nghiệm về xác suất/thống kê, data analysis;
 • Thành thạo một số những công cụ nền tảng: Microsoft Excel/VBA, SQL, SAS, R, SPSS;
 • Có hiểu biết/được đào tạo data mining, big data, machine learning;
 • Vị trí tương đương tại TCTD khác/có chứng chỉ FRM/CFA là một lợi thế;
 • Tiếng Anh nghe-nói-đọc-viết tốt, có khả năng nghiên cứu/dịch các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.