Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối QTRR - Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Chính sách tài sản đảm bảo

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Legal Division, Sales / Business Development, Insurance, Customer Service, Accounting / Auditing / Tax, Law / Legal Services, Banking, Risk Division, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 17/11/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Thực hiện xây dựng quy định nội bộ liên quan đến TSBĐ: xây dựng, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ về quản lý TSBĐ phù hợp với định hướng, chính sách, tình hình thực tế hoạt động của ngân hàng từng thời kỳ;

Thực hiện tiếp nhận, phổ biến, làm việc và hướng dẫn Đơn vị kinh doanh về các quy định nội bộ về TSĐB của SeABank và của Pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Tiếp nhận, phổ biến, hướng dẫn các đơn vị về việc áp dụng các quy định nội bộ liên quan đến TSBĐ phục vụ công tác hoàn thiện và quản lý TSBĐ.
 • Tư vấn, giải đáp các chính sách, văn bản liên quan đến TSBĐ.
 • Thực hiện đào tạo các nghiệp vụ liên quan đến chính sách TSBĐ của toàn hệ thống theo phân công của cấp trên.

Thực hiện quản lý công tác định giá TSBĐ, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Thực hiện xây dựng, cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống quy định, hướng dẫn định giá TSBĐ, làm việc với Cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức/cá nhân có chức năng định giá để giải quyết các yêu cầu liên quan đến định giá và quản lý TSBĐ
 • Góp ý các văn bản liên quan đến TSBĐ của các Khối/Phòng/Ban liên quan
 • Phối hợp với bộ phận Giám sát TSBĐ thực hiện lập kế hoạch, điều tra, khảo sát thị trường liên quan đến TSBĐ, thu thập thông tin đặc thù (quy hoạch, đất trồng cà phê, đất trồng cây lâu năm…) từ đó xây dựng, điều chỉnh các chính sách TSBĐ phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh
 • Đầu mối làm việc với các đơn vị trực thuộc SeABank về các vấn đề liên quan tới chính sách TSBĐ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Quản lý Tài sản Đảm bảo, Giám đốc Khối QTRR, TGĐ hoặc/ và Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ và HĐQT.

Job Requirement

Trình độ học vấn:           

 • Trình độ: Đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, định giá, Luật…..
 • Bằng cấp, chứng chỉ khác (Tiếng Anh, Tin học, chuyên môn,…)

Kinh nghiệm công tác:   

 • Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc có liên quan như chính sách rủi ro tín dụng, phát triển sản phẩm thế chấp, thẩm định TSĐB, kiểm soát viên, là lợi thế lớn

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

 1. Kiến thức:
 • Am hiểu nghiệp vụ tín dụng, pháp luật liên quan tới TSBĐ của các TCTD;
 • Am hiểu về quy trình, quy định nghiệp vụ thẩm định giá TSBĐ là một lợi thế.
 1. Kỹ năng:
 • Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng phân tích tài chính và nhận diện rủi ro;
 • Có khả năng làm việc độc lập & theo nhóm;
 • Khả năng thiết kế hệ thống, thiết kế quy trình, kỹ năng tin học văn phòng;

Yêu cầu khác:       

 • Trung thực, năng động;
 • Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.  

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.