Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên gia Phê duyệt tín dụng bán lẻ

 • Ha Noi
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 7 - 10 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Insurance, Accounting / Auditing / Tax, Law / Legal Services, Banking, Risk Division, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 30/09/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

 1. Báo cáo trực tiếp và tham mưu cho Ban Giám đốc Khối PDTD về các công việc liên quan đến phê duyệt tín dụng.
 2. Thực hiện phê duyệt tín dụng cho các khách hàng trên toàn hệ thống SeABank theo thẩm quyền và hạn mức phù hợp với định hướng, chính sách, quy định, sản phẩm, khẩu vị rủi ro của SeABank từng thời kỳ.
 3. Đảm bảo việc phê duyệt nhất quán, rõ ràng, khả thi, đảm bảo lợi ích và mục tiêu tăng trưởng tín dụng, kiểm soát chất lượng tín dụng từng thời kỳ và tính tuân thủ các quy định, quy trình liên quan của SeABank. Tuân thủ quy định tiêu chuẩn Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) đối với hoạt động phê duyệt tín dụng với thời gian TAT ngắn nhất.
 4. Phối hợp xây dựng các quy định, quy trình, tiêu chuẩn, hướng dẫn nghiệp vụ phục vụ công tác phê duyệt tín dụng.
 5. Tham mưu và đề xuất việc xây dựng, cải tiến các chính sách quản lý rủi ro tín dụng, khẩu vị rủi ro tín dụng, sản phẩm tín dụng, quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ tín dụng cho ngân hàng nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc và kiểm soát rủi ro tín dụng.
 6. Thực hiện tư vấn, hướng dẫn, đào tạo các ĐVKD trong việc phân tích, thẩm định tín dụng và đề xuất các giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng phù hợp.
 7. Phát hiện và cảnh báo các trường hợp vi phạm trong công tác thẩm định, phê duyệt tín dụng.
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác yêu cầu, chỉ đạo từ Ban Giám đối Khối PDTD và Ban Lãnh đạo ngân hàng.

TRÁCH NHIỆM:

 1. Chịu trách nhiệm về nội dung phê duyệt cấp tín dụng cho khách hàng vay đảm bảo theo đúng định hướng, chính sách, khẩu vị rủi ro, quy định, quy trình, sản phẩm, thông báo/chỉ thị, hướng dẫn nội bộ, đạo đức nghề nghiệp và quy định bảo mật thông tin của SeABank, NHNN và pháp luật.
 2. Chịu trách nhiệm về các ý kiến phê duyệt cấp tín dụng của mình; đảm bảo các điều kiện phê duyệt cấp tín dụng phải nhất quán, rõ ràng, khả thi, đảm bảo lợi ích và mục tiêu tăng trưởng tín dụng, kiểm soát chất lượng tín dụng theo từng thời kỳ của SeABank.
 3. Chịu trách nhiệm đưa ra lý do đối với quyết định từ chối cấp tín dụng hoặc yêu cầu tạm ngừng cấp tín dụng và có trách nhiệm giải thích những lý do đó.
 4. Chịu trách nhiệm cá nhân đối với các ý kiến kiểm soát, thông qua và đề xuất phê duyệt lên cấp phê duyệt có thẩm quyền cao hơn khi được yêu cầu.
 5. Thực hiện báo cáo và giải trình các nội dung liên quan đến nghiệp vụ tín dụng khi được cấp có thẩm quyền cao hơn yêu cầu.
 6. Chịu trách nhiệm tuân thủ về thời gian theo Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) liên quan đến hoạt động phê duyệt cấp tín dụng.
 7. Các trách nhiệm khác theo các quy định có liên quan của SeABank và pháp luật.
 8. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Khối PDTD, Ban Lãnh đạo SeABank và trước pháp luật về việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình.

Job Requirement

Trình độ học vấn:                     

Yêu cầu trình độ Đại học trở lên Khối kinh tế, tài chính - ngân hàng, Quản trị kinh doanh; ưu tiên có trình độ trên Đại học/Master chuyên sâu về tài chính - ngân hàng của các trường đại học nước ngoài.

Kinh nghiệm công tác:  

 • Đang giữ vị trí tương đương trong hệ thống hoặc tổ chức tín dụng khác.
 • Có kiến thức tổng quan về tình hình kinh tế, xã hội; kiến thức về các sản phẩm tín dụng, chính sách tín dụng của ngân hàng; kiến thức về các các quy định của NHNN, pháp luật có liên quan.
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm thực tế trong các hoạt động phê duyệt / thẩm định tín dụng.

​​Bằng cấp bắt buộc:       

Tốt nghiệp đại học/trên đại học tài chính - ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan đến tài chính ngân hàng, loại Khá trở lên.

Các kỹ năng:                 

 • Kỹ năng đánh giá và ra quyết định.
 • Kỹ năng phân tích tổng hợp và nhận diện rủi ro.
 • Kỹ năng phân tích thị trường, chính sách ngân hàng.
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 • Kỹ năng thuyết trình.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.

Các yêu cầu khác:         

 • Tinh thần trách nhiệm, liêm trực, tuân thủ quy định.
 • Làm việc độc lập, quyết đoán, chịu được áp lực cao.
 • Am hiểu về ngành/lĩnh vực.
 • Kiến thức chuyên sâu về tài chính - ngân hàng, quản trị rủi ro tín dụng.
 • Phong cách, thái độ làm việc năng động, tích cực, thể hiện tính chuyên nghiệp; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
 • Trình độ tin học văn phòng, sử dụng thành thạo Microsoft Office PowerPoint; tiếng Anh TOEIC 550 trở lên hoặc tương đương.
 • Cam kết và tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc. 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.