Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Pháp chế và Tuân thủ - Chuyên viên cao cấp Pháp chế Chính sách

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Law / Legal Services, Banking
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tư vấn, giải đáp các vướng mắc pháp lý, đánh giá rủi ro cho các nghiệp vụ của các Đơn vị trên toàn hệ thống trong hoạt động quản trị, điều hành, xây dựng và thực thi chính sách, trên cơ sở vận dụng pháp luật, bảo vệ quyền lợi cho SeABank;
 • Thẩm định, cho ý kiến pháp lý về dự thảo các chính sách, sản phẩm, quy trình đối với quy định của SeABank theo yêu cầu của các Đơn vị trong hệ thống SeABank nhằm hạn chế các bất lợi, rủi ro pháp lý cho SeABank;
 • Thẩm định, cho ý kiến pháp lý, thương lượng, đàm phán để về hợp đồng, thỏa thuận của SeABank với khách hàng của SeABank, nhằm đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của SeABank, hài hòa lợi ích SeABank và khách hàng;
 • Nghiên cứu và góp ý kiến pháp luật theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước, Hội/Hiệp hội, cơ quan, tổ chức khác để bảo vệ lợi ích hợp pháp của SeABank;
 • Hỗ trợ các đơn vị trong hệ thống khi phát sinh các yêu cầu khác trong hoạt động kinh doanh (nếu có);
 • Đề xuất các ý kiến, thực hiện các giải pháp, chương trình để cải tiến và nâng cao năng suất, hiệu quả, chất lượng công việc;
 • Tham gia công tác đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, phổ biến pháp luật/ chính sách cho CBNV;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Job Requirement

Trình độ học vấn         

 • Tốt nghiệp đại học; sau đại học chuyên ngành Luật.
 • Ngoại ngữ, tin học: Phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Ưu tiên: có Chứng chỉ hành nghề Luật sư/ Thẻ Luật sư

Kinh nghiệm công tác

 • Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm tại vị trí Pháp chế của các tổ chức tài chính/ ngân hàng
 • Am hiểu quy định Pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính, ngân hàng, kinh doanh, thương mại.

Các kỹ năng

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng trình bày thuyết phục;
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp;
 • Kỹ năng làm việc nhóm/làm việc độc lập,
 • Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối công việc.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.