Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Pháp chế và tuân thủ - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Giám sát tuân thủ và phòng chống rửa tiền

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Legal Division, Law / Legal Services, Banking
 • 30/09/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. Triển khai và quản lý các dự án, chương trình, giải pháp tuân thủ AML&FATCA tại SeABank theo phân công của cấp quản lý trực tiếp;
 2. Hỗ trợ cấp quản lý trực tiếp kiểm soát công việc của các cán bộ thuộc AML&FATCA;
 3. Đánh giá, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, văn bản định chế/ quy định nội bộ có liên quan đến AML&FATCA;
 4. Kiến nghị ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới văn bản quy định của SeABank về AML&FATCA;
 5. Thẩm định, cho ý kiến pháp lý về dự thảo các chính sách, sản phẩm, quy trình có liên quan đến AML&FATCA theo yêu cầu của các Đơn vị trong hệ thống SeABank nhằm tuân thủ AML&FATCA và hạn chế các bất lợi, rủi ro pháp lý cho SeABank;
 6. Tư vấn cho các Đơn vị, cá nhân trong hệ thống SeABank các vấn đề pháp lý thuộc AML&FATCA trên cơ sở vận dụng pháp luật, tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế và bảo vệ quyền lợi cho SeABank;
 7. Phối hợp với các Đơn vị thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và/hoặc Cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến AML&FATCA tại SeABank;
 8. Thực hiện thẩm định, đánh giá việc thực hiện các biện pháp về PCRT, tuân thủ FATCA của ngân hàng và đối tác khi thiết lập quan hệ NHĐL, hợp tác triển khai dịch vụ ngân hàng. Cung cấp thông tin tuân thủ  và các thông tin khác về PCRT, FATCA của SeABank cho NHĐL, đối tác.
 9. Tham gia công tác đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, phổ biến pháp luật/ chính sách cho CBNV; Đào tạo nghiệp vụ nội bộ mảng AML&FATCA;
 10. Đề xuất các ý kiến, thực hiện các giải pháp, chương trình để cải tiến và nâng cao năng suất, hiệu quả, chất lượng công việc;
 11. Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Job Requirement

 1. Trình độ học vấn:           
 • Trình độ: Đại học, Sau đại học.
 • Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế, Tài chính, Kế toán kiểm toán, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật.
 • Tin học: Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng.
 • Ngoại ngữ: Tiếng anh thành thạo 03 kỹ năng Nghe, nói, viết.
 1. Kinh nghiệm công tác:   
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ngân hàng và ít nhất 02 năm kinh nghiệm AML&FATCA; và
 • Có kinh nghiệm tại vị trí CVCC (hoặc chức danh tương đương) hoặc tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên viên chính (hoặc chức danh tương đương) tại các ngân hàng, tổ chức tài chính/ tổ chức có quy mô, uy tín tương đương trong lĩnh vực AML&FATCA.
 1. Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           
 1. Kiến thức:
 • Am hiểu các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế về AML&FATCA;
 • Có khả năng đánh giá, phân tích và vận dụng quy định của pháp luật trong hoạt động nghiệp vụ.
 1. Kỹ năng:
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng trình bày thuyết phục;
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp;
 • Kỹ năng làm việc nhóm/làm việc độc lập;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối công việc.
 1. Yêu cầu khác:       
 • Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.  

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng tuyển trực tiếp hoặc Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: hue.pt3@seabank.com.vn

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: PC&TT_PCRT_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.