Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Pháp chế và tuân thủ - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Chính sách và Quản trị danh mục Tuân thủ

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Legal Division, Accounting / Auditing / Tax, Law / Legal Services, Banking, Risk Division, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng khung chính sách tuân thủ, định hướng quản trị tuân thủ chung cho các Đơn vị trên toàn hệ thống của SeABank.
 • Đánh giá, khuyến nghị hành động, theo dõi thực hiện khuyến nghị dựa trên báo cáo Quản trị trạng thái tuân thủ toàn Ngân hàng.
 • Tham gia xây dựng bộ khung chính sách, quy định nội bộ cho hoạt động các Đơn vị nghiệp vụ thuộc tuân thủ, Kiểm soát tuân thủ thuộc Khối PC&TT.
 • Định hướng, xác định mục tiêu, lập kế hoạch, lựa chọn chuyên đề Kiểm soát tuân thủ, Giám sát tuân thủ trên toàn hệ thống.
 • Thiết lập và triển khai các công cụ nhằm phòng chống và giảm thiểu gian lận, sai phạm.
 • Triển khai truyền thông, đào tạo và các biện pháp đẩy mạnh nâng cao Văn hóa Tuân thủ quy định pháp luật, các quy định nội bộ và quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
 • Đề xuất và định kỳ đánh giá lại quy định về KPI tuân thủ trong từng thời kỳ.
 • Tham gia các dự án công nghệ, góp ý văn bản nội bộ liên quan đến hoạt động của Tuân thủ.
 • Đánh giá dấu hiệu vi phạm, gian lận thông qua dữ liệu tuân thủ, dữ liệu trên các hệ thống, phễu tuân thủ.
 • Tổng hợp và đánh giá các thông tin, kết quả làm việc từ các Đơn vị tham gia công tác kiểm soát, giám sát sau cấp tín dụng để thông tin cho các Bộ phận nghiệp vụ tại Khối PC&TT để tăng cường kiểm tra, giám sát tuân thủ sau cấp tín dụng hoặc chủ động sàng lọc và xác minh, xử lý vi phạm (nếu có).
 • Tập hợp dữ liệu, ghi nhận điểm tuân thủ, KPI tuân thủ cho các Đơn vị theo kết quả kiểm tra tuân thủ được theo dõi tại bộ phận.
 • Chủ động thu thập thông tin, tiếp nhận và sàng lọc các tố giác nội bộ và đề xuất điều tra sai phạm.
 • Đầu mối thực hiện giám sát, đôn đốc khắc phục kết quả Kiểm soát tuân thủ, phối hợp theo dõi, giám sát việc các Đơn vị nghiệp vụ đầu mối thực hiện khắc phục theo kiến nghị của các đoàn kiểm tra, thanh tra.
 • Báo cáo phân tích kết quả kiểm soát tuân thủ, kết quả khắc phục để đánh giá thực trạng tuân thủ và đưa ra cảnh báo, kiến nghị nhằm khắc phục, ngăn ngừa rủi ro.
 • Đánh giá, xử lý chế tài tuân thủ theo kết quả kiểm tra, giám sát theo quy định, theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Chính sách và Quản trị danh mục Tuân thủ, Giám đốc Khối PC&TT trong từng thời kỳ.
 • Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước liên quan như: Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ; Báo cáo phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo, vụ việc dấu hiệu tội phạm…và các Báo cáo khác theo chỉ đạo, phân công của Giám đốc Khối PC&TT, TGĐ hoặc/ và Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của cấp quản lý

Job Requirement

Trình độ học vấn

Cử nhân đại học chính quy trở lên các chuyên ngành có liên quan đến: Luật, Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh.

Kinh nghiệm công tác

Có kinh nghiệm làm Kiểm soát nội bộ, Kiểm soát tuân thủ, Giám sát tín dụng, Kiểm toán viên, Quản trị rủi ro hoặc làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng từ 02 năm trở lên.

Các kỹ năng

 • Kỹ năng thống kê, lập bảng biểu và soạn tài liệu trình chiếu;
 • Kỹ năng phân tích tổng hợp và nhận diện rủi ro;
 • Kỹ năng thuyết trình;
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
 • Kỹ năng quản lý thời gian.

Yêu cầu khác

 • Ngoại ngữ/tin học phù hợp với yêu cầu công việc;

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng tuyển trực tiếp hoặc Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: hang.ttm2@seabank.com.vn

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: HN_Tin chap_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.