Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên Kinh doanh Tiền tệ ngoại hối Miền Bắc

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment, Import / Export
 • 30/09/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 

 1. Chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch kinh doanh và đảm bảo lợi nhuận của khách hàng/Khu vực/Chi nhánh được giao trước Giám đốc kinh doanh tiền tệ ngoại hối Khu vực.
 2. Trực tiếp thực hiện các giao dịch nguồn vốn (ngoại tệ, lãi suất, cấu trúc) với khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân, đồng thời phối hợp cùng Khu vực và các chi nhánh tại địa bàn được phân công trong các giao dịch với khách hàng khi có yêu cầu.
 3. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
 4. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...  và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
 5. Chịu trách nhiệm về khối lượng giao dịch và lợi nhuận đối với các khách hàng và các chi nhánh được phân công.
 6. Thường xuyên đi gặp khách hàng nhằm duy trì mối quan hệ hiện tại và tích cực tìm kiếm khách hàng mới.
 7. Thường xuyên làm việc  với các CVKD tại các chi nhánh được giao, các giám đốc kinh doanh tại khu vực được giao , các Chức năng thuộc Khối Nguồn vốn  nhằm phối hợp, phát triển sản phẩm và thúc đẩy cơ hội kinh doanh với các khách hàng tại địa bàn, tăng cường khả năng bán thêm bán chéo sản phẩm.
 8. Hỗ trợ chi nhánh các thông tin sản phẩm, thông tin thị trường tiền tệ & ngoại hối và hỗ trợ các chuyên viên kinh doanh chi nhánh.
 9. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc KD Tiền tệ Khu vực, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh và Giải pháp Khách hàng, Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính, Ban Tổng Giám đốc.

Job Requirement

Trình độ học vấn:           

 • Trình độ: Đại học
 • Chuyên ngành đào tạo:
 • Bằng cấp, chứng chỉ khác (Tiếng Anh, Tin học, chuyên môn,…)

Kinh nghiệm công tác:   

 • Đã làm việc trực tiếp trong ngành Tài chính - Ngân hàng hoặc lĩnh vực khác có liên quan tới chuyên môn của công việc ít nhất 1 năm.(cán bộ tín dụng, cán bộ kinh doanh khách hàng doanh nghiệp, chuyên viên thanh toán quốc tế…)

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

Kiến thức:

 • Am hiểu sản phẩm nguồn vốn, các sản phẩm ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp ( tín dụng, thanh toán quốc tế..)

Kỹ năng:

 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc hiệu quả
 • Kỹ năng làm việc nhóm

Yêu cầu khác:       

 • Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc. 

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.