Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kinh doanh Ngoại tệ

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Customer Service, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 30/09/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. Thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại hối trên thị trường trong, ngoài nước trong hạn mức được phê duyệt.
 2. Tổng hợp, theo dõi, phân tích thị trường, chính sách vĩ mô, thông tin kinh tế và các yếu tố khác để dự báo biến động giá, xu hướng thị trường và các ảnh hưởng đến phương án kinh doanh định kỳ hoặc khi có yêu cầu để tham mưu cho lãnh đạo.
 3. Thực hiện, theo dõi và tồng hợp các báo cáo liên quan đến trạng thái giao dịch, lợi nhuận và rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hối định kỳ và khi có yêu cầu.
 4. Hỗ trợ Sales và các đơn vị kinh doanh ngân hàng qua việc niêm yết giá cạnh tranh, cập nhật thông tin, tư vấn để đáp ứng tối đa nhu cầu về ngoại hối của khách hàng hệ thống.
 5. Nghiên cứu, lên kế hoạch, phối hợp xây dựng, và triển khai thực hiện các sản phẩm, dịch vụ về ngoại hối cho khách hàng nội bộ và các phương án kinh doanh ngoại hối trên thị trường.
 6. Tìm kiếm, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và mở rộng quan hệ kinh doanh ngoại hối với các đối tác và bạn hàng.
 7. Phối kết hợp với các bộ phận liên quan nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi và áp dụng các giải pháp hệ thống, văn bản quy trình, quy định  nhằm  hỗ trợ kiểm soát, tối đa hóa hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động kinh doanh ngoại hối.
 8. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu Ban lãnh đạo Khối

Job Requirement

Trình độ học vấn:           

 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/Sau đại học các Chuyên ngành có liên quan đến: Tài chính _ Ngân hàng _ Kinh tế
 • Bằng cấp, chứng chỉ khác (Tiếng Anh, Tin học, chuyên môn,…): Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng.

Kinh nghiệm công tác:   

 • Kinh nghiệm:  Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm kinh doanh ngoại hối hoặc các vị trí tương tự có chuyên môn trong lĩnh vực thị trường tài chính.

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

 1. Kiến thức:
 • Am hiểu thị trường ngoại hối/tài chính
 • Khả năng phân tích và tổng hợp các chỉ số kinh tế vĩ mô và nhận định thị trường
 • Ảm hiểu quy định/Quy trình tác nghiệp về ngoại hối
 1. Kỹ năng:
 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc hiệu quả;
 1. Yêu cầu khác:      
 • Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc. 

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng tuyển trực tiếp hoặc Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: hue.pt3@seabank.com.vn

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: NV_Ngoai te_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.