Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối KHDNL - CVCC Phân tích thị trường và nhận diện nhóm khách hàng

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Banking
 • 09/10/2022

Job Description

 1. Triển khai các hoạt động phân tích nhằm cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác về thị trường, tập khách hàng & chuỗi giá trị của khách hàng;
 2. Trực tiếp tham gia cùng các Giám đốc Quan hệ Khách hàng (SB/SRM/RM) trong quá trình tiếp cận, thu thập thông tin từ khách hàng;
 3. Đầu mối điều phối hoạt động, hỗ trợ SB/SRM trong việc xây dựng mô hình kinh doanh cho từng chuỗi giá trị/hệ sinh thái của các KHDNL được Ngân hàng lựa chọn khai thác;
 4. Phối hợp với bộ phận Chính sách khách hàng & giải pháp xây dựng gói giải pháp tổng thể phù hợp nhu cầu của khách hàng và chiến lược tiếp cận khách hàng đã được phê duyệt;
 5. Tham gia vào việc xây dựng báo cáo ngành:
 6. Đầu mối trong việc đưa ra yêu cầu, tiêu chí cho bộ phận chuyên trách tại Đơn vị quản trị rủi ro Hội sở trong việc thực hiện lập báo cáo phân tích ngành;
 7. Sử dụng kết quả phân tích ngành trong việc định hướng ngành trong kinh doanh;
 8. Đưa ra các khuyến nghị về cơ hội/rủi ro ngành chuyển bộ phận Chính sách khách hàng & giải pháp ban hành văn bản phù hợp;
 9. Thực hiện các công việc khác liên quan đến nghiệp vụ phân tích nhu cầu của khách hàng theo yêu cầu của Giám đốc Khối KHDNL, GĐ TT Hỗ trợ Kinh doanh, Giám đốc Phân tích thị trường và Nhận diện Khách hàng và quy định của SeABank theo từng thời kỳ.

Job Requirement

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương hoặc liên quan đến quản lý, khai thác các khách hàng doanh nghiệp lớn; và
 • Có kinh nghiệm tại vị trí CVCC (hoặc chức danh tương đương) Hoặc tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên viên chính (hoặc chức danh tương đương) tại các ngân hàng, tổ chức tài chính có quy mô, uy tín tương đương.
 • Kỹ năng tìm kiếm và phân tích thông tin, dự báo xu hướng;
 • Kỹ năng nhận biết rủi ro tín dụng và kỹ năng xây dựng giải pháp giảm thiểu rủi ro và giải pháp gia tăng hiệu quả khai thác khách hàng;
 • Kỹ năng phân tích tài chính, bảng cân đối, báo cáo thu nhập, dòng tiền của khách hàng doanh nghiệp;

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.