Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối KHDNL - Chuyên viên Cao cấp Chính sách Khách hàng và Giải pháp

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Customer Service, Banking, Finance / Investment, Import / Export
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được Giám đốc Chính sách khách hàng và Giải pháp phân công, trên cơ sở các nhiệm vụ sau:

 • Chịu trách nhiệm trực tiếp và phối hợp với các bộ phận liên quan trong Ngân hàng trong việc xây dựng các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng giao dịch, tập trung các dịch vụ: liên quan đến tiền mặt (cash), quản lý dòng tiền dòng cho Khách hàng doanh nghiệp lớn như chuyển tiền ra nước ngoài; nhận tiền về từ nước ngoài; chi trả lương qua tài khoản; cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản và các dịch vụ khác dành cho Khách hàng doanh nghiệp lớn;
 • Là đầu mối của Khối KHDN lớn tương tác với các bộ phận có liên quan trong Ngân hàng trong việc đưa ra các đề xuất và tham gia điều chỉnh/ xây dựng chính sách, quy định, quy trình, sản phẩm/ dịch vụ.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng Nghiên cứu thị trường tại Hội sở và bộ phận ngân hàng giao dịch thực hiện các nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng để xây dựng cung cấp các SP, DV giải pháp ngân hàng giao dịch cho khách hàng.
 • Làm việc với các bộ phận liên quan xây dựng cơ chế giá, chinh sách lãi suất dành cho KH trên cơ sở cân đối hiệu quả mang lại cho NH.
 • Chịu trách nhiệm trong việc xây dựng và quản lý hiệu quả mô hình giá của các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng giao dịch dựa trên cơ sở nghiên cứu thị trường.
 • Hỗ trợ/tư vấn/đào tạo cho các Giám đốc quan hệ khách hàng tại Đơn vị kinh doanh thuộc Khối KHDN lớn để triển khai bán các sản phẩm ngân hàng giao dịch.
 • Tham gia trực tiếp cùng đội ngũ kinh doanh vào các hoạt động tiếp cận KH, tư vấn/đào tạo và bán các sản phẩm ngân hàng giao dịch, tập trung các dịch vụ quản lý dòng tiền như: thu hộ, chi hộ, thanh toán, kết nối hệ thống,… của Khách hàng doanh nghiệp lớn nhằm khai thác  tối đa việc sử dụng các sản phẩm ngân hàng giao dịch.
 • Đề xuất các cải tiến, cập nhật quy trình quy chế thực hiện giao dịch, sản phẩm vận hành có liên quan cũng như phối hợp giữa các bộ phận, các Đơn vị kinh doanh với nhau.
 • Thực hiện các báo cáo về tình hình quản trị hiệu quả của sản phẩm mà mình phụ trách khi có yêu cầu.

2. Cùng với Giám đốc Chính sách khách hàng và Giải pháp và các cán bộ của Bộ phận Chính sách khách hàng và giải pháp phối hợp với các phòng ban triển khai các nhiệm vụ được giao..

3. Các công việc khác theo phân công của Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn/ Giám đốc TT Hỗ trợ kinh doanh/Giám đốc Chính sách khách hàng và Giải pháp  và quy định của SeABank theo từng thời kỳ.

Job Requirement

Trình độ học vấn:

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Tài chính ngân hàng hoặc tương đương.
 • Ưu tiên tốt nghiệp sau Đại học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.

Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm tối thiểu tại vị trí tương đương 3 năm
 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ.
 • Am hiểu quy trình, tác nghiệp trong nội bộ ngân hàng.
 • Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
 • Am hiểu thị trường,  khả năng tìm hiểu về ngành kinh tế.
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về ngân hàng số, chuyển đổi số.

Kỹ năng chuyên môn:

 • Có kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng giao dịch dành cho khách hàng doanh nghiệp.
 • Kỹ năng phân tích thông tin.
 • Kỹ năng nhận biết rủi ro tín dụng và kỹ năng xây dựng giải pháp giảm thiểu rủi ro và giải pháp gia tăng hiệu quả khai thác khách hàng.
 • Ưu tiên ứng viên có Trình độ Tiếng Anh: TOIEC/TOEFL/IELTS

Năng lực cốt lõi:

 • Áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
 • Tinh thần trách nhiệm
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Hướng tới kết quả
 • Khả năng làm việc chi tiết

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.