Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối KHDN - Giám đốc Phát triển Tập Khách hàng

 • Ha Noi
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Customer Service, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 31/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Nghiên cứu thị trường, đặc điểm và nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh tranh, năng lực ngân hàng nhằm lựa chọn ra những tập khách hàng tiềm năng.

 • Lên kế hoạch, tổ chức triển khai và đảm bảo chất lượng ,tiến độ công tác xây dựng hệ thống các báo cáo nghiên cứu thị trường, báo cáo phân tích ngành, phân tích đối thủ. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phân tích, đảm bảo thông tin được cập nhật kịp thời và sát với tình hình, diễn biến, biến động trên thị trường.
 • Thực hiện vai trò dẫn dắt các nhóm/đội phân tích trong việc nhận diện cơ hội kinh doanh. Đề xuất lựa chọn ra những tập khách hàng tiềm năng, phù hợp với thế mạnh kinh doanh và khẩu vị rủi ro của ngân hàng.
 • Tìm kiếm các nguồn cung cấp thông tin, lên ngân sách và đề xuất mua thông tin, dữ liệu khách hàng, quản lý chi phí và việc khai thác hiệu quả nguồn thông tin.
 • Từng bước xây dựng danh mục data khách hàng theo ngành nghề.

2. Định vị giá trị cho từng tập khách hàng:

 • Xây dựng các khung phân tích hồ sơ tập khách hàng, thiết kế khung khảo sát và các bộ công cụ câu hỏi phỏng vấn nhằm tìm hiểu, nhận diện nhu cầu, mong muốn và các vấn đề của khách hàng.
 • Lựa chọn, xác định các mẫu và trực tiếp tham gia cùng trong các buổi khảo sát, phỏng vấn khách hàng mẫu. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phát triển kinh doanh tổ chức thảo luận, lấy ý kiến các chi nhánh nhằm thu thập toàn diện thông tin đầu vào cho công tác đề xuất giá trị.
 • Đầu mối tổ chức thảo luận, phối hợp với các đơn vị, các Khối có liên quan nhằm xác định các đề xuất giá trị cho khách hàng.
 • Làm việc chặt chẽ với Trung tâm phát triển sản phẩm, đưa ra các đặt hàng về việc thiết kế sản phẩm chuyên biệt cho các tập khách hàng.     

3. Xây dựng chính sách, mô hình bán hàng và dịch vụ cho từng tập khách hàng

 • Đề xuất chính sách, mô hình bán hàng và dịch vụ cho từng tập khách hàng trên cơ sở đã thảo luận và phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phát triển kinh doanh Khối KHDN, đảm bảo việc triển khai chính sách, mô hình bán khả thi về mặt thị trường và phù hợp với năng lực của ngân hàng.
 • Phối hợp với các đơn vị tại Khối thực hiện truyền thông tới các chi nhánh về cơ chế, chính sách, mô hình bán, đảm bảo các đơn vị hiểu và nắm bắt được đầy đủ mục tiêu, nội dung triển khai.
 • Tổ chức việc theo dõi, giám sát, đánh giá liên tục tình hình triển khai các chính sách trong thực tế, kịp thời có những điều chỉnh phù hợp với tình hình thị trường, điều kiện kinh doanh và định hướng hoạt động của ngân hàng từng thời kỳ.

4. Quản lý danh  mục khách hàng theo từng tập khách hàng và chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của các tập.

5. Phối hợp với Trung tâm phát triển kinh doanh để phân bổ các tập khách hàng theo khu vực/Chi nhánh để tạo sự chuyên môn hóa tại Khối Bán hàng và dịch vụ

6. Định kỳ đánh giá lại biến động thị trường, chu kỳ kinh doanh, rủi ro theo từng tập khách hàng để kịp thời đưa ra các chính sách quản trị.

7. Đầu mối làm việc với các Hiệp hội, ngành nghề: tiếp cận xây dựng các mối quan hệ với các Hiệp hội, thành viên hiệp hội, các chuyên gia ngành nhằm tìm kiếm cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng đồng thời xây dựng kênh cung cấp thông tin, kiến thức chuyên sâu về ngành nghề.

8. Xây dựng các chính sách để nhận diện, bán chéo, bán thêm theo các tập khách hàng.

9. Phát triển nguồn lực: Quản lý, huấn luyện, đào tạo, nâng cao năng lực các thành viên của bộ phận đồng thời Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự kế cận đầy đủ và chất lượng.

10. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc trung tâm Phát triển Khách hàng và Ban giám đốc khối.

Job Requirement

Trình độ học vấn:           

 • Trình độ: Tốt nghiệp đại học, ưu tiên có bằng thạc sỹ
 • Chuyên ngành đào tạo: Tài chính/Ngân hàng/Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực khác tương đương
 • TOEIC tối thiếu: 500 hoặc tương đương

Kinh nghiệm công tác:   

 • Tối thiểu 05 năm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ ngân hàng/tài chính cho khách hàng doanh nghiệp
 • Ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng định hướng, chính sách kinh doanh tại các ngân hàng khác

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

Kiến thức:

 • Am hiểu, có kiến thức tốt về nghiệp vụ, sản phẩm ngân hàng và các văn bản liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, thanh toán, ngoại thương
 • Am hiểu, có kiến thức tốt về chính sách, pháp luật liên quan đến mảng tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân hàng
 • Am hiểu thị trường và triển vọng, xu hướng kinh tế, các ngành nghề kinh tế

Kỹ năng:

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Khả năng làm việc theo nhóm
 • Kỹ năng chuyên môn
 • Khả năng phân tích nhận diện vấn đề
 • Khả năng tổng hợp và khai thác thông tin
 • Khả năng xây dựng các mối quan hệ
 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng thuyết phục, đàm phán
 • Kỹ năng quản lý lãnh đạo
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Khả năng làm việc hướng tới kết quả

Yêu cầu khác:      

 • Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.