Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp Phát triển Sản phẩm Ngân hàng Điện tử

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 5 Years
 • Negotiable
 • Insurance, IT - Software, Customer Service, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. Đề xuất kế hoạch: ngân sách, chi phí, phát triển mới, cải tiến các SPDV Ngân hàng Số KHDN, công việc, dự án, đối tác,…
 2. Tổ chức, thực hiện nghiên cứu, phân tích thị trường, phân loại khách hàng nhằm phát hiện các nhu cầu liên quan đến SPDV Ngân hàng Số.
 3. Tìm kiếm, đề xuất các đối tác trong số các công ty công nghệ tài chính (Fintech), các công ty bán lẻ, viễn thông, di động để hợp tác với SeABank.
 4. Nghiên cứu, đề xuất, tham gia cải tiến các quy trình nghiệp vụ.
 5. Đề xuất và tham gia các dự án có liên quan đến Dịch vụ ngân hàng số theo yêu cầu của các cấp Lãnh đạo.
 6. Tổ chức đào tạo/đào tạo/giải đáp về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến Dịch vụ Ngân hàng Số KHDN cho các KH, đơn vị cần hỗ trợ.
 7. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp và/ hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ

Job Requirement

Trình độ học vấn:                

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, kinh tế, tài chính, ngân hàng...

Kinh nghiệm công tác:

 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan đến mảng Dịch vụ Ngân hàng số hoặc công nghệ tài chính

Kỹ năng:

 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức cơ bản trong công việc 
 • Kỹ năng vận hành và phát triển sản phẩm

 • Kỹ năng lập và quản lý kế hoạch kinh doanh.

 • Kỹ năng quản lý rủi ro và lợi nhuận ngân hàng bán lẻ

​Phương thức nộp hồ sơ:

Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư:  hue.pt3@seabank.com.vn

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: KHDN_NHDT_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.