Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ kinh doanh và thúc đẩy bán khu vực

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Insurance, Customer Service, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 30/11/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. Đầu mối của Khối KHDN tương tác trực tiếp với các Chi nhánh/RM tại Khối Bán hàng và dịch vụ được giao nhiệm vụ, nhằm hỗ trợ các hoạt động bán hàng,
 2. Nhận diện nhu cầu khách hàng theo khu vực, địa bàn, tiếp nhận phản hồi từ các chi nhánh để đề xuất phát triển sản phẩm mới, điều chỉnh chính sách, sản phẩm cho phù hợp với địa bàn.
 3. Hỗ trợ bán hàng: cùng chi nhánh đi gặp khách hàng, hỗ trợ bảo vệ tờ trình trước các cấp phê duyệt, phối hợp với các Khối tại HO, Giám đốc PTKD khu vực để đưa ra các giải pháp cho khách hàng/chi nhánh,
 4. Cùng trao đổi, chia sẻ các kỹ năng bán hàng, phát triển tập khách hàng với các RM tại chi nhánh
 5. Theo dõi kết quả bán hàng của các RM, năng suất KPIs, tổng hợp các vướng mắc khó khăn của RM để đề xuất các bộ phận liên quan hỗ trợ tháo gỡ.
 6. Phối hợp với các RM trong việc quản lý và phát triển danh mục khách hàng, quản lý chất lượng tín dụng, tăng hiệu quả khai thác khách hàng (số lượng, chất lượng, TOI…)
 7. Thực hiện các công việc khác theo phân công/ủy quyền của Giám đốc PTKD khu vực/Giám đốc Trung tâm.

Job Requirement

 • Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên, Chuyên ngành đào tạo có liên quan đến Kinh tế, tài chính, ngân hàng
 • Thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng: Word, Excel, Powerpoint
 • Có kinh nghiệm từ 3 năm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại các vị trí: quản lý dự án, bán hàng trực tiếp, thẩm định tín dụng phân khúc KHDN.
 • Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp;
 • Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ dành cho KHDN;
 • Am hiểu về phân tích và đánh giá thị trường, nhu cầu khách hàng; Quy trình, Quy chế khác liên quan của NHNN và quy định của Pháp luật.
 • Kỹ năng cơ bản
  • Khả năng giao tiếp và truyền thông
  • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
  • Khả năng làm việc theo nhóm
  • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
  • Khả năng giải quyết vấn đề
  • Khả năng tư duy logic
  • Khả năng làm việc chi tiết
 • Kỹ năng chuyên môn
  • Kỹ năng viết sản phẩm, quy trình, tờ trình và soạn thảo các văn bản
  • Khả năng cập nhật văn bản, nắm bất các quy định, quy trình, chính sách liên quan đến tín dụng
  • Nguyên tắc cơ bản của tài chính Doanh nghiệp, phân tích tài chính, bảng cân đối, báo cáo thu nhập
 • Phương thức nộp hồ sơ:

  Ứng tuyển trực tiếp hoặc Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: hue.pt3@seabank.com.vn

  Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: KHDN_TDB_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.