Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối KHDN - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên chính Quản lý chiến dịch & Kênh bán KHDN

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 5 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Insurance, Customer Service, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. Xây dựng các chương trình thúc đẩy bán theo sản phẩm, chương trình kinh doanh trên quy mô toàn hàng, và tập khách hang quy mô lớn;
 2. Phối hợp Giám đốc doanh nghiệp Khu vực triển khai các chương trinh thúc đẩy thông qua quá trinh theo dõi quá trinh vận hanh tạo kết quả: Gọi-hẹn-gặp. Báo cáo định kỳ, đưa ra nhận định phan tich đề xuất hướng triển khai để đảm bảo hiệu quả chương trinh thi đua.
 3. Giảng viên nội bộ, đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp cho cán bộ bán.
 4. Phối hợp cùng các bộ phận liên quan xây dựng bộ tài liệu đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp cho cán bộ bán hàng doanh nghiệp.
 5. Thực hiện ngân sách của Bộ phận theo hạn mức đã được duyệt.
 6. Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Bộ phận (hoặc của Trung tâm).
 7. Thực hiện các hoạt động của Bộ phận tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ.
 8. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ban Giám đốc trung tâm

Job Requirement

Trình độ học vấn:           

 • Trình độ: Đại học
 • Chuyên ngành đào tạo: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan ….
 • Tin học: có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm văn phòng, tài chính ngân hàng

Kinh nghiệm công tác:   

 • Từ 1 năm tại vị trí tương đương hoặc từ 3 năm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý dự án, trực tiếp bán các sản phẩm phân khúc KHDN

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

 1. Kiến thức:
 • Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp;
 • Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ dành cho KHDN;
 • Am hiểu về phân tích và đánh giá thị trường, nhu cầu khách hàng; Quy trình, Quy chế khác liên quan của NHNN và quy định của Pháp luật.
 1. Kỹ năng:
 • Kỹ năng cơ bản
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Khả năng làm việc theo nhóm
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng làm việc chi tiết
 • Kỹ năng chuyên môn
 • Kỹ năng viết sản phẩm, quy trình, tờ trình và soạn thảo các văn bản
 • Khả năng cập nhật văn bản, nắm bất các quy định, quy trình, chính sách liên quan đến tín dụng
 • Nguyên tắc cơ bản của tài chính Doanh nghiệp, phân tích tài chính, bảng cân đối, báo cáo thu nhập

Yêu cầu khác:       

 • Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc. 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.