Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Quan hệ đối tác Khách hàng doanh nghiệp

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Insurance, Customer Service, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Phát triển quan hệ để tạo đầu mối bán hàng cho đơn vị thông qua các Khách hàng chiến lược, Khách hàng doanh nghiệp lớn.
 • Xây dựng và phát triển mối quan hệ sâu sắc với các đối tác chiến lược có hệ sinh thái (eco system) lớn và tiềm năng.
 • Định kỳ đánh giá hiệu quả các hệ sinh thái; đánh giá tiềm năng phát triển, cơ hội khai tác thêm cũng như rủi ro tiềm ẩn để đưa ra các giải pháp kịp thời;
 • Phối hợp cùng Trung tâm phát triển kinh doanh để phân bổ khách hàng thuộc hệ sinh thái về các Khu vực/Chi nhánh.
 • Phối hợp với Khối KHCN và các đơn vị quản lý Dịch vụ Ngân hàng Cao cấp trong việc thúc đẩy bán chéo các sản phẩm bán lẻ như huy động, trái phiếu, thẻ, trả lương qua tài khoản....
 • Các công việc khác theo phân công của Giám đốc Trung tâm và Ban lãnh đạo Khối.

Job Requirement

Trình độ học vấn:           

 • Trình độ: Tốt nghiệp đại học
 • Chuyên ngành đào tạo: Tài chính/Ngân hàng/Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực khác tương đương

Kinh nghiệm công tác:   

 • Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ ngân hàng/tài chính cho khách hàng doanh nghiệp.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai kinh doanh theo chuỗi tại Khối KHDNL 

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

 1. Kiến thức:
 • Am hiểu, có kiến thức tốt về nghiệp vụ, sản phẩm ngân hàng và các văn bản liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, thanh toán, ngoại thương
 1. Kỹ năng:
 • Kỹ năng cơ bản
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Khả năng làm việc theo nhóm
 • Kỹ năng chuyên môn
 • Khả năng phân tích nhận diện vấn đề
 • Khả năng xây dựng các mối quan hệ
 • Khả năng thuyết phục, đàm phán
 1. Yêu cầu khác:      
 • Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc. 

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng tuyển trực tiếp hoặc Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: hue.pt3@seabank.com.vn

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: HN_Tin chap_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.