Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển sản phẩm thẻ Khách hàng doanh nghiệp

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Insurance, Customer Service, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. Đề xuất kế hoạch: ngân sách, chi phí, phát triển mới, cải tiến Sản phẩm thẻ, công việc, dự án, đối tác,…có liên quan lên Cấp lãnh đạo trực tiếp;
 2. Tổ chức, thực hiện nghiên cứu, phân tích thị trường, phân loại khách hàng nhằm phát hiện các nhu cầu liên quan đến sản phẩm/chính sách thẻ, từ đó phát triển các đề xuất hiện thực hóa với các SPDV trên hạ tầng cơ sở của SeABank;
 3. Nghiên cứu, đề xuất, tham gia cải tiến các quy trình nghiệp vụ với mục tiêu cải thiện trải nghiệm của khách hàng và cải thiện các quy trình nội tại SeABank;
 4. Đề xuất và tham gia các dự án có liên quan đến sản phẩm thẻ theo yêu cầu của các cấp Lãnh đạo.
 5. Tổ chức đào tạo/đào tạo/giải đáp về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến sản phẩm Thẻ cho các KH, đơn vị cần hỗ trợ.
 6. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp và/ hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.
 7. Có kinh nghiệm về sản phẩm thẻ, chính sách bán hàng, bán hàng trực tiếp sản phẩm thẻ dành cho KHDN từ 1 - 2 năm trở lên.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến kinh tế, tài chính, ngân hàng
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan đến mảng Dịch vụ Thẻ hoặc phát triển sản phẩm thẻ
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức cơ bản trong công việc 
 • Kỹ năng vận hành và phát triển sản phẩm
 • Kỹ năng lập và quản lý kế hoạch kinh doanh.
 • Khả năng tư duy sáng tạo, tư duy logic

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng tuyển trực tiếp hoặc Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: hue.pt3@seabank.com.vn

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: HN_Tin chap_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.