Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Ngân hàng giao dịch

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Customer Service, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 Chức năng

 • Cùng Giám đốc Quản lý ngân hàng giao dịch KV hỗ trợ kinh doanh khu vực: trực tiếp tham gia hỗ trợ tư vấn cấu trúc giải pháp tài chính mảng TTTM của KH cùng ĐVKD, trực tiếp bán hàng (các sản phẩm TTTM) cho nhóm KH XNK, kiểm soát chất lượng tín dụng và nắm bắt các nhu cầu phát triển các sản phẩm về TTTM, TTQT, FX của khu vực nhằm đạt mục tiêu kế hoạch kinh doanh

 Nhiệm vụ

 1. Đầu mối của Khối KHDN tương tác trực tiếp với các Chi nhánh/RM tại Khối Bán hàng và dịch vụ được giao nhiệm vụ, nhằm hỗ trợ các hoạt động bán hàng,
 2. Nhận diện nhu cầu khách hàng theo khu vực, địa bàn, tiếp nhận phản hồi từ các chi nhánh để đề xuất phát triển sản phẩm mới, điều chỉnh chính sách, sản phẩm cho phù hợp với địa bàn.
 3. Hỗ trợ bán hàng: cùng chi nhánh đi gặp khách hàng tư vấn giải pháp tài chính mảng TTTM, TTQT. Hướng dẫn, kèm cặp, giải quyết cùng RM các phát sinh giao dịch của KH đối với mảng TTTM&TTQT, phối hợp với các Khối tại HO, Giám đốc PTKD khu vực để đưa ra các giải pháp cho khách hàng/chi nhánh,
 4. Cùng trao đổi, chia sẻ các kỹ năng bán hàng, nghiệp vụ TTTM&TTQT, phát triển tập khách hàng XNK với các RM tại chi nhánh
 5. Theo dõi kết quả bán hàng của các RM/ ĐVKD hỗ trợ: NFI (TTTM + TTQT), Trade loan, NFX, KH mới XNK, tổng hợp các vướng mắc khó khăn của RM để đề xuất các bộ phận liên quan hỗ trợ tháo gỡ.
 6. Phối hợp với các RM trong việc quản lý và phát triển danh mục khách hàng XNK, quản lý chất lượng tín dụng, tăng hiệu quả khai thác khách hàng (số lượng sản phẩm dịch vụ KH sử dụng, chất lượng, TOI…)
 7. Thực hiện các công việc khác theo phân công/ủy quyền của Giám đốc Quản lý ngân hàng giao dịch khu vực/ Giám đốc Quản lý ngân hàng giao dịch/ Giám đốc Trung tâm.

Job Requirement

Trình độ học vấn:           

 • Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên
 • Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế, tài chính, ngân hàng, thanh toán quốc tế
 • Tiếng Anh: Tốt
 • Thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng: Word, Excel, Powerpoint

Kinh nghiệm công tác:   

 • Có kinh nghiệm trên 2 năm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán quốc tế, TTTM, bán hàng, thẩm định tín dụng KHDN.

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

 1. Kiến thức:
 • Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp;
 • Am hiểu về các sản phẩm dịch vụ TTTM, TTQT dành cho KHDN;
 • Am hiểu về phân tích và đánh giá thị trường, nhu cầu khách hàng; Quy trình, Quy chế khác liên quan của NHNN và quy định của Pháp luật.
 1. Kỹ năng:
 • Kỹ năng cơ bản
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Khả năng làm việc theo nhóm
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng làm việc chi tiết
 • Kỹ năng chuyên môn
 • Kỹ năng viết sản phẩm, quy trình, tờ trình và soạn thảo các văn bản
 • Khả năng cập nhật văn bản, nắm bất các quy định, quy trình, chính sách liên quan đến tín dụng
 • Nắm rõ các nghiệp vụ TTTM, TTQT: LC, DP, TTR, chiết khấu, tài trợ trước giao hàng...
 • Nguyên tắc cơ bản của tài chính Doanh nghiệp, phân tích tài chính, bảng cân đối, báo cáo thu nhập
 1. Yêu cầu khác:      
 • Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng tuyển trực tiếp hoặc Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: hue.pt3@seabank.com.vn

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: KHDN_NHGD_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.